Aanmelden voor nieuwe ronde CCE Podium op 23 mei

CCE Podium beeldmerk grijsOm ook anderen te laten profiteren van de kennis en ervaring uit consultaties is het CCE gestart met CCE Podium. Deskundigen delen er hun inzichten over belangwekkende thema’s rond probleemgedrag. Op dit online platform zijn inmiddels 23 videopresentaties te zien. Het idee om kennis op deze manier uit te wisselen is geïnspireerd op de welbekende TED talks. Consulenten vertellen hun persoonlijke verhaal over een inhoudelijk thema dat hen na aan het hart ligt. Steeds meer professionals gebruiken de video’s om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg.    

 

Opnames bijwonen?

Op donderdag 23 mei maken we opnames van de nieuwe ronde van CCE Podium. Deze vinden plaats van 12.00 tot 18.00 uur in Grand Café De Haven, dagbestedingslocatie van Ipse de Bruggen (adres: Spoorlaan 19 te Zwammerdam). Acht consulenten delen er hun expertise over actuele onderwerpen rond probleemgedrag. Hun presentaties zijn vanaf juni online te zien.
Wil je bij de opnames van CCE Podium zijn? Je kunt één of twee van de volgende rondes bijwonen. Per ronde betaal je € 35. Aanmelden kan tot 8 mei via dit formulier. Wil je deelnemen aan beide rondes? Vul dan twee keer het formulier in.

 

Ronde 1

Vanaf 12.00 uur: Ontvangst

12.30 uur: Start van Ronde 1 met de volgende sprekers:

 • Arien Storm, kinder- en jeugdpsychiater
  Vermaatschappelijking vraagt om een zelfbewuste hulpverlener

 • Karel de Corte, orthopedagoog
  Moraliteit in opvoeding en hulpverlening

 • Marijke Spanjersberg, expert systeemdenken
  Spreek meer tussentaal

 • Vierde spreker nog nader te bepalen


14.30 uur: Einde van Ronde 1

 

Ronde 2

Vanaf 15.00 uur: Ontvangst

15.30 uur: Start van Ronde 2 met de volgende sprekers:

 • Leony Coppens, klinisch psycholoog / gz-psycholoog
  Oog voor trauma en veerkracht

 • René van Koningsbruggen, systeemtrainer en veranderexpert
  In beweging met vastgelopen teams

 • Karlijn Vermeulen, kinder- en jeugdpsychiater
  Medicatie-op-maat

 • Victor Kouratovsky, klinisch psycholoog
  We zijn allemaal cultureel in-gewikkeld!


18.00 uur: Einde van Ronde 2

 

Wie zijn de sprekers

Ontwerp zonder titel (11)Leony Coppens, klinisch psycholoog / gz-psycholoog

Oog voor trauma en veerkracht

Hersenen ontwikkelen zich op basis van ervaringen. Kinderen die in hun jonge jaren in de relatie met hun ouders traumatische ervaringen opdoen ontwikkelen zich anders dan kinderen met een veilige thuissituatie. Oog hebben voor wat een kind heeft meegemaakt helpt professionals om het gedrag van kinderen beter te begrijpen en te begeleiden.

 

 

Ontwerp zonder titel (9)Karel de Corte, orthopedagoog

Moraliteit in opvoeding en hulpverlening

Ook in  opvoeding en hulpverlening heeft de moraliteit van consequenties (‘voor wat hoort wat’) haar betekenis, maar steeds gebouwd op en ingebed in de moraliteit van verbondenheid (‘I am, because we are’). Of zoals Harold Hulbert zegt: “Kinderen hebben liefde nodig, in het bijzonder als ze het niet verdienen”.

 

 

 

Ontwerp zonder titel (7)René van Koningbruggen, systeemtrainer en veranderexpert

In beweging met vastgelopen teams

Binnen de complexe zorg zijn er situaties waarin cliënten stress ervaren, waarin vertrouwen in zichzelf of de ander niet vanzelfsprekend is en een perspectief ontbreekt.
Bij de professionals en de teams daaromheen zien we eenzelfde situatie ontstaan.
Hoe zorgen we ervoor dat er in een vastgelopen team beweging komt waarin perspectief en ontwikkeling weer mogelijk is?

 

 

Victor KouratovskyVictor Kouratovsky, klinisch psycholoog

We zijn allemaal cultureel in-gewikkeld!

Door culturele verschillen te ervaren als gegeven in plaats van als probleem kan stress worden teruggebracht en grote winst worden geboekt.

 

 

 

 

Ontwerp zonder titel (12)

Marijke Spanjersberg, expert systeemdenken

Spreek meer tussentaal

In vastgelopen verhoudingen tussen familie en zorgprofessionals gaat het eindeloos over de inhoud van het conflict. Een strijd die onvermijdelijk eindigt in persoonlijke diskwalificaties over en weer. Welke taal helpt om het inhoudelijke en het persoonlijke te verbinden? Welke tussentaal kunnen wij spreken om constructief met elkaar in gesprek te kunnen blijven?

 

Ontwerp zonder titel (6)Arien Storm, kinder- en jeugdpsychiater

Vermaatschappelijking vraagt om een zelfbewuste hulpverlener

Cliënten mee laten doen in de samenleving vraagt van ons meedenken in de samenleving, in het leven van de cliënt. Online gaat kan dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wat vraagt dat meedenken, invoegen, benaderbaar zijn van onze ontwikkeling als hulpverlener?

 

 

 

Ontwerp zonder titel (10)

Karlijn Vermeulen, kinder- en jeugdpsychiater

Medicatie-op-maat

Genetische verschillen tussen mensen kunnen er toe leiden dat medicatie-verwerking in het lichaam anders verloopt. Veel Nederlanders gebruiken een psychiatrisch medicijn. Bij een belangrijk deel werkt dit medicijn onvoldoende of geeft het veel bijwerkingen. Hoe kan genetische diagnostiek helpen om het medicijn optimaal in te stellen?


Naar overzicht