Aansluiten bij Frontotemporale dementie (FTD)

FTDFrontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die vaak probleemgedrag met zich meebrengt. Daarom heeft het CCE de relatie tussen FTD en probleemgedrag onderzocht.

 

Dit onderzoek bestaat uit de volgende elementen: analyse van een aantal CCE-dossiers en een literatuuronderzoek. De bevindingen die hieruit zijn voortgekomen, zijn voorgelegd aan een expertforum.

 

Moeilijk en impulsief gedrag

 ‘FTD brengt vaak heel moeilijk en onvoorspelbaar, impulsief gedrag zoals schijnbaar uit de lucht vallende agressie met zich mee’, vertelt Rutger Clarijs, Gz-psycholoog en coördinator bij het CCE. 'De afgelopen jaren heeft het CCE in de ouderenzorg een aantal consultaties gedaan bij probleemgedrag bij cliënten met Frontotemporale dementie. Deze consultaties zijn vaak complexer dan gemiddeld.' 

 

Belangrijke conclusies

Belangrijke conclusies: er is nog veel onontgonnen gebied wat betreft onderzoek, met name binnen de klinische setting en op het gebied van werkzame psychosociale interventies. Verder lijkt er veel winst te behalen wanneer er meer aandacht besteed wordt aan emotieregulering en prikkelverwerking van de cliënt. Tenslotte lijkt het ook van belang beter naar de onderlinge afstemming in het contact tussen cliënt en professional te kijken.

 

Lees verder over dit onderzoek


Naar overzicht