Autisme en Anorexia bij volwassenen

autismeIn het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme is een artikel verschenen van CCE-coördinator Rutger Clarijs en Annelies Spek, hoofd Autisme Expertisecentrum en Autisme Academy.

 

Naar schatting heeft 25 procent van de vrouwen met anorexia nervosa ook een autismespectrumstoornis. Helaas is er nog weinig bekend over de comorbide problematiek. In dit onderzoek zijn de dossiers geanalyseerd van 7 volwassenen met beide diagnoses. Op basis van de resultaten wordt geadviseerd om behandeling vooral te rihten op de dagstructuur en de zingeving goed af te stemmen op de emotionele ontwikkeling van de cliënt en om de familie hierbij te betrekken.

 

Meer informatie over dit nummer van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

 


Naar overzicht