CCE doet mee met Waardigheid en Trots

Logo Waardigheid en TrotsIn het voorjaar 2015 heeft staatssecretaris van Rijn (VWS) het Plan van Aanpak ‘Waardigheid en Trots; liefdevolle zorg voor onze ouderen’ gepresenteerd. Het is een ambitieus plan met als doel om, samen met alle betrokken partijen, de kwaliteit van de verpleeghuizen structureel te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

 

De focus ligt op aandacht voor de cliënt en zijn omgeving, minder regelgeving, meer professionalisering, beter leiderschap en te leren van de goede initiatieven, die er al zijn in de sector.

 

Inbreng CCE

Met betrekking tot één van de speerpunten heeft VWS het CCE gevraagd ook een voorstel te doen. We hebben hiervoor een plan ingediend. In december is dit plan inclusief projectsubsidie door VWS goedgekeurd.

 

Binnen dit pilotproject willen we de kennis, die er opgedaan is in onze consultaties, delen met de sector. Na de pilotperiode hopen we hiermee door te kunnen gaan.

 

Kijk op de Praktijkbijeenkomst

We gaan dit onder meer doen met ‘Kijk op de Praktijkbijeenkomsten’. Het CCE wil de organisaties ondersteunen bij en stimuleren tot het reflecteren op de leerervaringen uit de consultaties, deze woorden te geven en de kennis die ze opgedaan hebben te delen binnen de organisatie.

 

Wat hebben we geleerd van deze consultatie? Wat zijn de werkzame elementen geweest? Hoe kunnen we dat verbreden naar de rest van de afdeling, locatie of organisatie? Wat betekent dit voor onze organisatie van zorg bijvoorbeeld voor onze multidisciplinaire samenwerking, voor onze overlegvormen?

 

Op deze manier heeft de aanvraag voor een individuele cliënt een bredere impact. In een Kijk op de Praktijkbijeenkomst presenteren de professionals deze kennis en kunde binnen hun eigen organisatie. Het CCE ondersteunt hierbij om deze voor te bereiden.

 

Wilt u meedoen? Lees deze flyer over Kijk op de Praktijkbijeenkomsten


Naar overzicht