Good Practice Op de Bies: 'Dit is toch geen leven'

De medewerkers van Op de Bies nemen ons mee in het verhaal van Joris. Dat begint met het stellen van de vraag: ‘Kijk allemaal eens 30 seconden naar het plafond…’ En realiseer je dat dit het leven van Joris was, 22 uur van iedere dag. ‘Dit is toch geen leven.’

 

Voor Joris en zijn vier medebewoners is er sinds die constatering veel veranderd. In een project, dat twee jaar geleden begon, heeft men samenwerking en beeldvorming kritisch onder de loep genomen. Samenvattend is er een kader gesteld (‘dit moet anders’), en richting gegeven (‘wie is de cliënt, welke visie en begeleiding staan voorop’). Elkaar steunen is de derde belangrijke pijler.

 

 

Bij iedere organisatie die een Good Practice presenteerde tijdens de werkdag Kijken in de Context in het najaar van 2013 is een film opgenomen.


Naar overzicht