Jaarverslag 2015: Meer doen met expertise

Cover Jaarverslag 2015 website‘Meer doen met expertise’ is het thema van het jaarverslag 2015. Afgelopen jaar heeft het CCE veel werk gemaakt van het ontwikkelen en overdragen van expertise. Zo verbinden we expertise uit consultaties bijvoorbeeld aan onderzoek en onderwijs. Een gevarieerd scholingsprogramma is daarvan een van de resultaten.  Komende jaren blijft er veel aandacht voor de overdracht van onze werkwijze en expertise aan zorgprofessionals in het werkveld.

 

In haar voorwoord zegt CCE bestuurder Rieneke de Wit daarover: “Het leggen van dwarsverbanden tussen consultaties en expertiseoverdracht is niet eenvoudig, maar zeer de moeite waard. We leren er als CCE zelf veel van, maar het vergroot ook onze meerwaarde voor professionals in de langdurige zorg. We realiseren ons dat het belangrijk is om daarin samen met anderen op te trekken.”

 

Lees het jaarverslag


Naar overzicht