Kwaliteit van leven centraal bij nieuw meerzorgbeleid

MeerzorgHet verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten staat vanaf 2019 centraal bij aanvragen voor meerzorg voor mensen die langdurig zorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot nog toe lag de focus bij meerzorg vooral op ‘het recht op extra geld’ en de verantwoording daarvan. Het nieuwe meerzorgbeleid is een samenwerking tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de zorgkantoren, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het CCE.


Zorgaanbieders kunnen met meerzorg extra budget aanvragen voor cliënten met extreme zorgbehoefte (gedragsproblematiek en ernstige somatische problematiek). Deze zorg komt dan bovenop de reguliere zorg. Meerzorg bestond voorheen alleen uit een financiële bijdrage voor de (tijdelijke) inzet van meer 1-op-1 begeleiding voor deze cliënten. Dit blijft ook in de toekomst mogelijk. 

Nieuw meerzorgbeleid kijkt naar totaalbeeld

In de nieuwe aanpak wordt niet alleen gekeken naar de cliënt zelf, maar wegen ook zaken als de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling, de deskundigheid van de begeleiders en de organisatiecultuur mee. Het wordt nu ook mogelijk om voor een groep cliënten meerzorg aan te vragen.

 

Proeftuinen: experimenten voor betere zorg

Het nieuwe beleid is voortgekomen uit 10 proeftuinen in het hele land, waarbij elke zorgaanbieder op zijn eigen manier experimenteerde met het verbeteren van de zorg met meerzorg-middelen. Op basis van de ervaringen vanuit deze proeftuinen hebben ZN, VGN en CCE een nieuwe aanpak geformuleerd.

 

Inhoudelijke rol CCE bij meerzorgaanvraag

Het nieuwe beleid is een omwenteling met voordelen voor alle partijen: cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders, zorgkantoren en het CCE (de vierhoek genoemd). Cliënten ervaren een betere kwaliteit van leven en de ouders van cliënten krijgen meer inbreng om dit te realiseren. Daarnaast kunnen zorgaanbieders de financiële middelen nu flexibeler (namelijk niet per se cliëntgebonden) inzetten. Bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering, intervisie en coaching van personeel en het creëren van een leefbare omgeving voor meerdere cliënten tegelijk. Zorgkantoren krijgen meer zicht op de praktijk, door de dialoog hierover aan te gaan met betrokken partijen en zelf de aanvragen te beoordelen. Het CCE krijgt een meer inhoudelijke rol en geeft advies over het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van cliënten. Voorheen toetste het CCE vooral of de aanvraag voor financiën terecht was.


CCE, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgkantoor kijken samen wat er jaarlijks per organisatie nodig is aan meerzorg en hoe dat vorm moet krijgen. Het zorgkantoor toetst vervolgens de meerzorgaanvragen en beslist over de toekenning van het budget.


Download hier het nieuwe Meerzorgbeleid met ingang van 2019.


Meer informatie over de rol van het CCE bij de nieuwe meerzorg verschijnt binnenkort op deze website. 

 

Proeftuinen: Organisatie Triade enthousiast over nieuw meerzorgbeleid in langdurige zorg

 

Hoe de proeftuinen Meerzorg tot een nieuwe beleidsregel leidden

 

 


Naar overzicht