Meerzorg 2.0: van legitimeren naar optimaliseren

De beleidsregel ‘Meerzorg’ is er voor cliënten die meer zorg nodig hebben dan opgenomen in hun zorgzwaartepakket (ZZP). Zij hebben de mogelijkheid om deze meerzorg via een toeslag te bekostigen. Het zorgkantoor besluit of en in hoeverre een cliënt aanspraak kan maken op meer zorg dan in het ZZP is opgenomen.

 

Daarbinnen heeft het CCE een onafhankelijke positie. Wij brengen advies uit aan de zorgaanbieder over de zorginhoudelijke aspecten van de aanvraag. Zorgkantoren zullen hun besluit over het toekennen van de toeslag hierop baseren.

 

In het periodiek overleg over de Meerzorg met VWS, VGN, ZN en (andere) vertegenwoordigers van zorgkantoren is het initiatief genomen om een alternatieve aanpak van de advisering (ook wel toetsing genoemd) over Meerzorg  én voor de manier waarop we daar gefaseerd naar toe kunnen werken. Dat heeft geleid tot de notitie Meerzorg 2.0: van legitimeren naar optimaliseren.

 

In september vindt dit overleg weer plaats en zullen naar verwachting afspraken gemaakt worden over verdere ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe aanpak.

 

Meer lezen over Meerzorg


Naar overzicht