Nieuwe leergang over vermoedens van psychiatrische problematiek

CCE_leergang_illustratie_zondertitel"Ernstige of matige verstandelijke beperking en vermoedens van psychiatrische problematiek: een contextuele en interdisciplinaire benadering” is een leergang voor gedragskundigen, avg-ers en psychiaters in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2016 start deze leergang voor de tweede keer.

 

In de leergang dragen prominente en ervaren deskundigen op het gebied van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking hun kennis en ervaring aan u over. Zij belichten het onderwerp van de leergang vanuit verschillende invalshoeken.

 

Wat cursisten over de leergang zeggen:

Tijdens de lesdagen was er steeds een goede afwisseling tussen college/kennisoverdracht  en onderlinge uitwisseling met opdrachten en eigen casuïstiek

 

Het behandelen van eigen casuïstiek tijdens de verschillende onderdelen heb ik als zeer lerend ervaren

 

Aandacht voor interdisciplinariteit is zeer zinvol; het vanuit verschillende disciplines naar de behandelde thema’s kijken blijkt heel verrijkend

 

De inhoud van de meeste lesdagen heeft mijn verwachtingen overtroffen

 

Zeer aanbevolen voor collega’s die vooral monodisciplinair werken

 

Dit is de enige cursus in z’n soort!

 

 


Naar overzicht