Nieuwe leergang voor gedragskundigen in najaar 2015

CCE_leergang_illustratie_zondertitelProbleemgedrag in Context: de rol van de gedragskundige. Dit is een leergang voor gedragskundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit najaar biedt het CCE deze leergang voor de derde keer aan.

 

Cursisten zijn enthousiast over deze leergang. Je leert om veranderingen te realiseren bij probleemgedrag. In onze benadering is dat een methodisch proces. Dit bestaat uit beeldvorming, idiografische theorie, interventieplan en effectbeoordeling. De cliënt wordt altijd bezien in relatie tot zijn of haar omgeving.

 

Wat cursisten over de leergang zeggen:

Ik beveel deze leergang zeer aan voor vakgenoten. De leergang geeft richting aan denken en handelen bij casuïstiek waarin complex probleemgedrag een rol speelt en geeft duidelijke theoretische en handelingsgerichte handvatten.

 

Eindelijk een leergang die echt helemaal op onze specifieke rol bij probleemgedrag gericht is.

 

De leergang heeft voor mij veel verhelderd over mijn eigen rol, hoe ik in mijn werk sta, wat ik daarin nog te leren/ontwikkelen heb. Werken met een idiografische theorie heeft me daar veel handvatten bij gegeven.

 

De leergang maakt ons complexe werk inzichtelijk. Het geeft verdieping aan je rol als gedragskundige bij ernstig probleemgedrag.

De docenten zijn enthousiast, deskundig en werken met veel plezier, humor en vriendelijkheid;. Ze nemen je mee in het CCE-denken en spelen goed in op wat bij de deelnemers leeft.

 

Het programma heeft een duidelijke rode draad die steeds terugkwam. De leergang heeft een logische opbouw en geeft een helder theoretisch kader. De oefeningen helpen bij vertaling naar de eigen praktijk.

 

De leergang geeft vooral veel bewustwording over eigen positie, invloed en verantwoordelijkheid. Er is veel reflectie op je eigen rol en positie bij ernstig probleemgedrag. Ik heb veel kennis en inspiratie opgedaan.

 

Fijn om zo gericht je ervaringen met collega’s uit andere organisaties te kunnen delen.

 

Ik beveel de leergang zeker aan voor collegae gedragskundigen. De inhoud geeft een goede basis voor verantwoord methodisch werken. Het brengt je dichter bij de kern van je vak, waarbij de idiografische theorie een helpend kader is.


Praktische informatie en aanmelding voor deze leergang.

 


Naar overzicht