Nieuwe ronde CCE Podium

CCE Podium beeldmerk grijsOp CCE Podium delen deskundigen hun inzichten over belangwekkende thema’s rond probleemgedrag. Op dit online platform zijn inmiddels 23 videopresentaties te zien. Experts vertellen hun persoonlijke verhaal over een inhoudelijk thema dat hen na aan het hart ligt. Steeds meer professionals gebruiken de video’s om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg.    

 

Live opnames

Op donderdag 23 mei waren de opnames van een nieuwe ronde van CCE Podium. Deze vonden plaats in Grand Café De Haven, dagbestedingslocatie van Ipse de Bruggen. De videopresentaties zijn vanaf juni online te zien op CCE Podium. 

De sprekers

Ontwerp zonder titel (11)Leony Coppens, klinisch psycholoog / gz-psycholoog

Oog voor trauma en veerkracht

Hersenen ontwikkelen zich op basis van ervaringen. Kinderen die in hun jonge jaren in de relatie met hun ouders traumatische ervaringen opdoen ontwikkelen zich anders dan kinderen met een veilige thuissituatie. Oog hebben voor wat een kind heeft meegemaakt helpt professionals om het gedrag van kinderen beter te begrijpen en te begeleiden.

 

 

Ontwerp zonder titel (9)Karel de Corte, orthopedagoog

Moraliteit in opvoeding en hulpverlening

Ook in  opvoeding en hulpverlening heeft de moraliteit van consequenties (‘voor wat hoort wat’) haar betekenis, maar steeds gebouwd op en ingebed in de moraliteit van verbondenheid (‘I am, because we are’). Of zoals Harold Hulbert zegt: “Kinderen hebben liefde nodig, in het bijzonder als ze het niet verdienen”.

 

Baukje SchippersBaukje Schippers, orthopedagoog en onderzoeker VU

Nieuwe inzichten in het terugdringen van vrijheidsbeperking

Iedereen moet zelf keuzes kunnen maken. En iedereen moet zijn of haar leven naar wens kunnen inrichten. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar soms zijn er redenen om vrijheid (tijdelijk) te beperken. Hoe bouw je vrijheidsbeperking op een verantwoorde manier weer af? Daar deed Baukje Schippers onderzoek naar.

 

Yolande VoskesYolande Voskes, docent VUmc en onderzoeker GGz Breburg

Verminderen van dwang in de GGZ

Bij dwangreductie moet de inzet erop gericht zijn de relatie tussen professionals en patiënten meer wederzijds en dus gelijkwaardiger te maken. Het High Intensive Care (HIC) model biedt een alternatief voor het separeren van de patiënt in de isoleercel.

 

 

Ontwerp zonder titel (7)René van Koningbruggen, systeemtrainer en veranderexpert

In beweging met vastgelopen teams

Binnen de complexe zorg zijn er situaties waarin cliënten stress ervaren, waarin vertrouwen in zichzelf of de ander niet vanzelfsprekend is en een perspectief ontbreekt.
Bij de professionals en de teams daaromheen zien we eenzelfde situatie ontstaan.
Hoe zorgen we ervoor dat er in een vastgelopen team beweging komt waarin perspectief en ontwikkeling weer mogelijk is?

 

 

Victor KouratovskyVictor Kouratovsky, klinisch psycholoog

We zijn allemaal cultureel in-gewikkeld!

Door culturele verschillen te ervaren als gegeven in plaats van als probleem kan stress worden teruggebracht en grote winst worden geboekt.

  


 

Ontwerp zonder titel (6)Arien Storm, kinder- en jeugdpsychiater

Vermaatschappelijking vraagt om een zelfbewuste hulpverlener

Cliënten mee laten doen in de samenleving vraagt van ons meedenken in de samenleving, in het leven van de cliënt. Online gaat kan dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wat vraagt dat meedenken, invoegen, benaderbaar zijn van onze ontwikkeling als hulpverlener?

 

 

 

Ontwerp zonder titel (10)

Karlijn Vermeulen, kinder- en jeugdpsychiater

Medicatie-op-maat

Genetische verschillen tussen mensen kunnen er toe leiden dat medicatie-verwerking in het lichaam anders verloopt. Veel Nederlanders gebruiken een psychiatrisch medicijn. Bij een belangrijk deel werkt dit medicijn onvoldoende of geeft het veel bijwerkingen. Hoe kan genetische diagnostiek helpen om het medicijn optimaal in te stellen?


Naar overzicht