Ontwikkeling Multidisciplinaire Richtlijnen VG

visie op probleemgedrag vierkantHet CCE werkt mee aan de ontwikkeling van Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen.

 

De NVAVG heeft het initiatief genomen om in samenwerking met een groot aantal beroepsverenigingen (onder andere NIP, NVO, NVvP, V&VN, NvGzP) en andere organisaties, zoals cliëntbelangenverenigingen, VGN, Vilans en het CCE meerdere multidisciplinaire richtlijnen te ontwikkelen met het onderwerp ‘Probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking’.

 

Dit is de eerste keer binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg dat er multidisciplinaire richtlijnen worden ontwikkeld. Het doel van de richtlijn is kwaliteitsverbetering op de gebieden:

 

  1. in kaart brengen van oorzaken en contextfactoren van probleemgedrag,
  2. behandeling en begeleiding en
  3. zorgvuldige inzet van psychofarmaca.

 

Het CCE participeert actief in het ontwikkelen van de multidisciplinaire richtlijnen. De rol en positie van het CCE is vergelijkbaar met zoals deze gebruikelijk is in het werkveld is. De expertise binnen het CCE (van coördinatoren, consulenten en casemanagers) vormt een rijke bron aan informatie om de richtlijnen invulling te geven.

 

De reflectie vanuit onze expertise, wordt als aanvulling gezien door de beroepsverenigingen op de eigen input. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat het CCE vooral in situaties komt die volledig zijn vastgelopen. In het gehele traject zal onze visie over ‘probleemgedrag in context’ de basis vormen voor onze input.

 

 

Vragen of interesse? Mail naar Vanessa Olivier


Naar overzicht