Op de kaart in de GGZ

Themadiner tafelschikking kleinDe GGZ is in beweging! Tijdens het Themadiner in oktober zaten wij aan tafel met professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers uit de GGZ. De vier thema’s die zijn opgediend, leverden veel gespreksstof en ingrediënten op.

Wij roepen u op hierover met elkaar en met anderen in gesprek te blijven. Daarmee houden we de thema’s levend en geven we een nieuwe impuls aan:

  • Breed en verder kijken
  • Dynamiek van de context betrekken bij analyse én oplossing
  • Kwetsbaarheid van cliënten serieus nemen
  • Betrekken van familie en naasten

 

Ook wij blijven graag een bijdrage leveren. Dat doen we vooral door onze consultaties. Maar ook door mensen bij elkaar te brengen en zo het gesprek op gang te houden. Wat zien wij vanuit onze positie, wat er speelt in de GGZ en hoe kunnen we de vier thema’s verder ontwikkelen? Hoe kunnen we bepaalde patronen zichtbaar maken en mogelijk doorbreken? Dat zijn vragen waar we verder mee aan de slag gaan.


Kortom: met elkaar houden we de vier thema’s op de kaart.


Benieuwd naar de opbrengst van het Themadiner? 


Lees meer


Naar overzicht