Organisatieaspecten van invloed op probleemgedrag? Conclusie uit tweede deel CCE promotieonderzoek

Plaatje promotieonderzoek NieuwUit het tweede deel van het CCE promotieonderzoek blijkt dat organisatieaspecten van invloed zijn op probleemgedrag. Organisatieaspecten zoals visie, waarden en voldoende middelen zijn belangrijke aspecten bij het voorkomen en verminderen van probleemgedrag. Deze aspecten beïnvloeden de mate waarin begeleiders goed kunnen reageren op probleemgedrag en langdurig betrokken kunnen blijven bij cliënten. De leefomgeving, georganiseerd door zorgaanbieders en de normen en waarden in de organisatie zijn rechtstreeks van invloed op het gedrag van cliënten. Het is van belang dat er een faciliterende en richtinggevende organisatiecontext wordt georganiseerd voor begeleiders, die mensen met complexe hulpvragen dagelijks begeleiden.

 

Publicatie van artikel in JARID en NTZ

Het tweede deelonderzoek is afgerond met een Engelstalig artikel dat is gepubliceerd in het Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (JARID) en een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg (NTZ). De artikelen beschrijven het eerste deel van het kwalitatieve onderzoek binnen het promotietraject. In totaal zijn er 21 managers, gedragskundigen en teamleiders geïnterviewd. De informatie uit deze interviews is geanalyseerd en geordend.

Bekijk het artikel in JARID (zie samenvatting van het literatuuronderzoek onderaan deze pagina) 

Samenvatting van het artikel in NTZ

Meer over het artikel in NTZ

 

Promotieonderzoek naar organisatiecontext en probleemgedrag

Het promotieonderzoek van Vanessa Olivier-Pijpers gaat over de invloed van de organisatiecontext op zorgprofessionals, cliënten en hun (probleem)gedrag. Het is een samenwerking tussen het CCE en ESHPM (Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus Universiteit). Vanuit het ESHPM zijn dr. Jane Cramm en prof. dr. Anna Nieboer betrokken.

 

Opbouw promotieonderzoek

Om meer zicht te krijgen op (de invloed van) de organisatiecontext is het promotieonderzoek uit vijf delen opgebouwd. Het eerste deel was een literatuuronderzoek, dat gepubliceerd is in NTZ. Het tweede deel was het kwalitatief onderzoek onder managers, gedragskundigen en teamleiders. De onderzoekers zijn nu bezig om een derde publicatie te schrijven naar aanleiding van interviews met cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Daarnaast worden twee organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg gevolgd die samenwerken met het CCE. Ten slotte zal er in de loop van dit jaar een meer kwantitatief onderzoek plaatsvinden.

 

CCE en Probleemgedrag in Context

Bij het CCE kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise over ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij personen met blijvende stoornissen en beperkingen (bijv. mensen met verstandelijke beperkingen, autisme, dementie of niet-aangeboren hersenletsel).

Het CCE ziet probleemgedrag als gedrag dat ontstaat doordat er iets niet goed gaat tussen de persoon (met zijn specifieke kwetsbaarheden) en zijn omgeving. Er is sprake van een negatieve interactie. Het CCE ziet probleemgedrag niet als onderdeel van bepaalde aandoeningen, maar als gedrag dat ontstaat in interactie met mensen en/of andere aspecten in de context. Dat noemen we ‘Probleemgedrag in Context’.

 

ABSTRACT

Influence of the organizational environment on challenging behaviour in people with intellectual disabilities: Professionals’ views.

 

Olivier-Pijpers, V.C., Cramm, J.M., & Nieboer, A.P. (2018). https://doi.org/10.1111/jar.12555

 

Background: We examined the influence of the organizational environment on challenging

behaviour in people with intellectual disabilities to increase understanding of

the quality of support services for people with intellectual disabilities.

 

Method: Twenty‐one professionals and managers from four specialized Dutch disability

service organizations were interviewed. Data were analysed with a grounded

theory approach, using Bronfenbrenner's ecological theory as a sensitizing frame.

 

Results: The organizational environment (i.e., vision, values, sufficient resources) is

related via the support service (i.e., providing stability, constant awareness) to residents’

challenging behaviour and is also linked directly to challenging behaviour (e.g.,

living environment, values). Organizations are restricted by national regulations, negative

media attention and changing societal values, which negatively influence quality

of support.

 

Conclusions: The creation of a supportive organizational environment for staff, who

in turn can provide quality support services to residents with demanding care needs,

was found to prevent challenging behaviour in people with intellectual disabilities.

 

KEYWORDS

challenging behaviour, ecological theory, grounded theory, intellectual disability,

organizational environment, service organization

 


Naar overzicht