Reflecteren en samen op zoek naar de oorzaak van gedrag!

Onbegrepen gedrag. Wat kan ik doen? – CCE Middagsymposium voor de ouderenzorg

 

Op 17 april vond in Vught de eerste editie plaats van het Middagsymposium ‘Onbegrepen gedrag. Wat kan ik doen?’  dat het CCE organiseert. Ruim 160 professionals uit de ouderenzorg, veelal verzorgenden maar ook persoonlijk begeleiders en teamleiders, waren aanwezig. Het CCE wil verzorgenden die heel direct te maken hebben met moeilijk gedrag versterken met kennis en expertise: wat kan jij doen als je in een lastige situatie terechtkomt waar het onmogelijk kan lijken om goede zorg te bieden?

 

DSC_0115_4

 

Henriëtte Ettema vertelt namens het CCE over ons werk: het ondersteunen van zorgprofessionals bij complexe situaties in de langdurige zorg door middel van consultaties. Consulenten lopen tijdelijk mee en geven advies op maat zonder de zorg over te nemen. Met een Kahoot-quiz wordt meteen getest of de informatie is geland. Dat zit wel goed!

 

DSC_0117_5xPlenaire spreker is Meike Smits, specialist ouderengeneeskunde. Zij vertelt over het afbouwen van psychofarmaca en hoe spannend dat is. Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde,  heeft een nieuwe richtlijn uitgebracht over probleemgedrag bij mensen met dementie. Meike was aangenaam verrast over het kleine aantal medicamenteuze middelen dat daar nog genoemd wordt. Onderzoek heeft de afgelopen jaren veel opgeleverd. Hoewel psychofarmaca de scherpe kanten van het gedrag kunnen halen, bestaat de kans dat je het contact met de cliënt verliest en neemt het valrisico toe.. Bovendien lossen ze de oorzaak niet op, zijn ze niet of beperkt werkzaam bij gedrag wat voortkomt uit een dementie. Redenen genoeg om medicatie af te bouwen.
Meike staat voor gedeelde verantwoordelijkheid: “Jullie staan in de frontlinie. Het accepteren van risico’s doen we echter samen met het team en de familie. Wanneer er iets gebeurt in jouw dienst is dat pech en níet jouw eigen verantwoordelijkheid.”

 

Workshops

Na het plenaire gedeelte waren er twee workshoprondes over uiteenlopende onderwerpen: afweer bij de zorg, slaap, psychiatrische problemen, frontotemporale dementie, roepgedrag en dynamiek in de huiskamer. Vanuit zes verschillende invalshoeken werd het thema belicht. De sfeer was levendig en actief. Deelnemers waren enthousiast en vonden dat de workshops veel te kort duurden.


Het was een geslaagde middag waar de mensen enthousiast en geïnspireerd naar huis gingen voorzien van nieuwe kennis en praktische tools. ‘Onbegrepen gedrag. Wat kan ik doen?’ wordt dit najaar georganiseerd op 20 september in Zwolle en op 15 november in Amersfoort. Met onder andere Tejo Hylkema, Rianne Meeusen, Magda Hermsen en Gerben Bergsma.

 

DSC_0120_5x

 

Ook was er een informatiemarkt met stands van Idé Innovatiekring Dementie en CCE.

 

Voor meer informatie en aanmelden

Er zijn nog een paar plekken voor de editie in Zwolle op 20 september.  
Ook kun je je nog inschrijven voor de editie in Amersfoort op 15 november.

 


Naar overzicht