Slotbijeenkomst Inzicht in Context

20190627_131448Ernstig en aanhoudend probleemgedrag ontstaat vaak in de interactie tussen de cliënt en diens omgeving. Om meer inzicht te krijgen in de invloed van de context op het omgaan met probleemgedrag, is het CCE in 2016 gestart met het project ‘Inzicht in Context’. Samen met zes instellingen in de gehandicaptenzorg is actieonderzoek gedaan naar afgeronde en lopende consultaties, gericht op het begrijpen en beïnvloeden van de organisatiecontext. 

 

Bewegen met probleemgedrag

Eind juni vond in De Mariënhof in Amersfoort de slotbijeenkomst 'Bewegen met probleemgedrag' plaats. De projectdeelnemers vertelden over hun persoonlijke leerervaringen in het project. De acteurs en muzikanten van Theater ‘Boven Water’ brachten deze leerervaringen al improviserend en musicerend in beeld. Vervolgens werden de kennisopbrengsten toegelicht. Later dit jaar verschijnt een rapportage waarin deze kennisopbrengsten zijn opgenomen. Deze delen we met organisaties in het werkveld zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.


Naar overzicht