Thema probleemgedrag Kennisplein

Kennisplein thema probleemgedragProbleemgedrag komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Veel begeleiders krijgen er mee te maken. Om hen te ondersteunen bij de begeleiding van deze cliënten verzamelt en levert het CCE informatie voor het thema Probleemgedrag op het Kennisplein Gehandicaptensector. Begeleiders vinden er onder meer hulpmiddelen, verhalen uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tools om mee aan de slag te gaan.  

 

Probleemgedrag? Kijk verder!

Gedragsproblemen zijn doorgaans het resultaat van een negatieve wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving. Gedrag is problematisch als mensen uit de omgeving van een cliënt dat zo noemen. Denk aan agressie, zelfverwonding, teruggetrokken of angstig gedrag. De ernst, de duur en de frequentie van het gedrag zijn van invloed op de kwaliteit van bestaan van de persoon. Hoe kunnen begeleiders probleemgedrag van een cliënt beter begrijpen en voorkomen? Dat kan door verder te kijken. Niet alleen naar de factoren bij de persoon zelf, maar ook naar factoren in de sociale, fysieke en organisatorische omgeving. Die kunnen het gedrag mede veroorzaken of in stand houden.

 

Samenwerking

De themapagina over probleemgedrag is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Kennisplein Gehandicaptensector en het CCE, als expert op het gebied van probleemgedrag. De informatie op deze themapagina biedt begeleiders en anderen handvatten om cliënten met een verstandelijke beperking met deze problematiek te ondersteunen. 

 

Aan de slag

Onder het thema is voor begeleiders van alles te vinden: feiten, achtergrondinformatie, casussen uit de praktijk en praktische tools. Bijvoorbeeld de handreiking bij zelfverwondend gedrag, die de werkwijze beschrijft bij zelfverwondend gedrag en die ook te gebruiken is bij andere vormen van probleemgedrag zoals ernstige agressie of destructief gedrag. Of een analysemodel dat helpt in de zoektocht naar somatische verklaringen van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Kijk voor meer informatie op:
www.kennispleingehandicaptensector.nl/probleemgedrag


Naar overzicht