Verbreding meerzorg

Vanaf 1 januari 2016 geldt de regeling Meerzorg ook voor cliënten in de Verpleging & Verzorging (VV) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De aangepaste versie van de regeling is echter nog niet beschikbaar. Zorgkantoren / Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geven aan dat zorgaanbieders voor aanvragen contact kunnen opnemen met hun inkoper.

 

De regeling Meerzorg gold tot nog toe alleen voor de Gehandicaptenzorg (GZ). De uitbreiding betekent dat cliënten met een ZZP VV 7 en 8 of een GGZ 6 B of 7 B bij aantoonbare, extreme zorgzwaarte ook een beroep kunnen doen op de regeling. In de GZ is er een uitbreiding met ZZP LG 6.

 

Aangepaste regeling Meerzorg 2016 nog niet gereed

ZN past de huidige regeling Meerzorg GZ, bijlage 7 bij de overeenkomst Wlz 2016, aan. Daarna bevat de regeling de procedure voor de sectoren GZ, VV en GGZ. De aangepaste versie van de regeling is echter nog niet beschikbaar. Zorgkantoren werken nog aan een uniforme regeling. ZN / zorgkantoren verwachten de aangepaste regeling Meerzorg 2016 met de definitieve aanvraagprocedures eind januari 2016 te publiceren.

 

Voor het aanvragen van meerzorg GZ kunt u gebruik maken van de huidige versie van de regeling inclusief aanvraagsjabloon. De aanvraagprocedure GZ wijzigt in 2016 niet.

 

Informatie over de tijdelijke procedure voor het aanvragen van meerzorg VV en GGZ kunt u vinden op de websites van de zorgkantoren.

 

Rol CCE

Het CCE heeft een adviserende rol naar de zorgaanbieders en de zorgkantoren in de meerzorg voor cliënten met ernstig probleemgedrag. Het CCE adviseert op basis van informatie over de client zoals het individuele plan, een bezoek aan de client in zijn context en een gesprek met de betrokkenen (behandelaar, begeleider, lijnverantwoordelijke, verwant). Essentieel is het gesprek tussen professionals (en verwanten) met de focus op ontwikkeling en perspectief voor de cliënt.

 

Een groot deel van de cliënten met meerzorg heeft ernstig en hardnekkig probleemgedrag. Probleemgedrag is het resultaat van een negatieve wisselwerking tussen de (kwetsbare) cliënt en zijn (sociale, fysieke en organisatorische) omgeving. Die wisselwerking kan verslechteren waardoor een neerwaartse spiraal kan ontstaan. In die zin is er sprake van een risicogroep.


Door hier goed alert op te zijn kan het patroon van reageren en achter de feiten aanlopen doorbroken of voorkomen worden. Er is niet alleen sprake van risico’s, maar ook van kansen. De meerzorg-toetsingen zijn vaak aanleiding om een nieuw ontwikkeltraject in te gaan en betekenisvolle voortgang te boeken.


Naar overzicht