Verschenen: handreiking 'Zelfverwonding'

Cover 2 boek ZelfverwondingBij het CCE is de publicatie ‘Zelfverwonding’ verschenen. Het boek beschrijft een interdisciplinaire aanpak van diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.

'Zelfverwonding' is geschreven voor psychiaters, gespecialiseerde artsen (AVG’s), psychologen, orthopedagogen en managers werkzaam in de gehandicaptenzorg. Doel is het terugdringen van zeer ernstig en hardnekkig zelfverwondend gedrag.


Terugdringen zelfverwondend gedrag

De impact en consequenties van zelfverwonding zijn groot, zowel voor de cliënt als voor zijn sociale en professionele omgeving. In de nieuwe handreiking staat beschreven hoe professionals te werk kunnen gaan bij ernstige vormen van zelfverwondend gedrag.

 

Deze beschrijving bevat belangrijke overdraagbare werkzame elementen van de CCE-werkwijze. Daarom kan het ook als een exempel worden beschouwd voor de aanpak van andersoortig ernstig en aanhoudend probleemgedrag in de gehandicaptenzorg.


Interdisciplinaire aanpak

Het boek ‘Zelfverwonding’ is tot stand gekomen met medewerking van gespecialiseerde artsen (AVG's), psychiaters en psychologen en orthopedagogen. De publicatie is een ingrijpende herziening, verbreding en verdieping van de in 2011 verschenen publicatie ‘Zelfverwondend gedrag aan banden'. In de nieuwe publicatie zijn ook de ervaringen verwerkt die zijn opgedaan met het toepassen van de ‘good practice’ bij 34 consultaties.


Het boek ‘Zelfverwonding’ is een initiatief van het CCE dat met subsidie van het ministerie van VWS is gerealiseerd. Het staat onder redactie van Bert Henderikse (projectleider expertise) en draagt bij aan de intensivering van de overdracht van de werkwijze en de expertise van het CCE.


Bestellen

Het boek met hard cover bestaat uit 356 pagina’s (ISBN 978-90-818410-3-0).
De publicatie is te bestellen voor €35,00 via de webshop van het CCE. Consulenten en casemanagers van het CCE ontvangen 50% korting en betalen €17,50. Om deze korting te krijgen, is het noodzakelijk om in te loggen (extranet inloggegevens).

Bestel het boek 'Zelfverwonding'


Naar overzicht