Waarnemers tijdens organisatieontwikkeling

Beeldmerk CCEPer 1 juni gaan regiodirecteuren Mariet Beurskens (regio zuid) en Alice Padmos (regio west) met vroegpensioen. Eind deze maand nemen zij afscheid van het CCE. Hun vertrek en de nieuwe meerjarenvisie van het CCE zijn een natuurlijk moment om na te denken over de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de organisatie- en overlegstructuur. In de loop van dit jaar komt daar meer duidelijkheid over. 

 

Tijdelijke overgangsstructuur

In de tussenliggende periode kiezen we voor een tijdelijke overgangsstructuur. In de regio Zuid is Jeroen Housmans aangesteld als waarnemer. Hij combineert deze functie met zijn functie als programmaleider meerzorg. Coördinator Janita van der Vinne neemt tijdelijk zijn functie als programmaleider gehandicaptenzorg over. In de regio West nemen Mans Kroeze en Peter van Lier de zaken samen waar. Naast waarnemer blijven zij beiden actief als coördinator.

De waarnemers zijn het aanspreekpunt voor de betreffende regio en nemen deel aan het managementteam. De gekozen overgangsstructuur is van toepassing van juni tot in het najaar. Tijdens deze periode zal controller Petra Isidora ook het managementteam versterken. 


Naar overzicht