Actueel

Nieuwe e-learning: Dementie en de fysieke omgeving

Er staat een nieuwe e-learning online voor verzorgenden in de VVT. In deze module beantwoorden we de vraag: welk effect de fysieke omgeving op de cliënt heeft en hoe je hier met kleine aanpassingen mee om kan gaan. 

Lees verder

Nu online: trailer van presentatie Karel de Corte

Op CCE Podium vertelt orthopedagoog en CCE consulent Karel de Corte over 'Moraliteit in hulpverlening en opvoeding'. Bekijk nu de trailer van zijn presentatie.

Lees verder

Probleemgedrag bij mensen met EMB

Het CCE is regelmatig betrokken bij het zoeken naar perspectief bij complexe zorgvragen van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). En toch vermoedt Carla Wikkerman dat het CCE in kwantitatieve zin nog meer zou kunnen bijdragen. 

Lees verder

Organisatieaspecten van invloed op probleemgedrag? Conclusie uit tweede deel CCE promotieonderzoek

Uit het tweede deel van het CCE promotieonderzoek blijkt dat organisatieaspecten van invloed zijn op probleemgedrag.

Lees verder

Slotbijeenkomst Inzicht in Context

Op 27 juni 2019 vond de Slotbijeenkomst 'Inzicht in Context' plaats in De Mariënhof in Amersfoort. Over de invloed van contextfactoren op het omgaan met probleemgedrag.

Lees verder

Professionele Leergemeenschap voor managers in de gehandicaptenzorg

Als manager/teamleider in de langdurige zorg word je regelmatig geconfronteerd met ernstig en aanhoudend probleemgedrag van cliënten. Hoe ga je daar vanuit je eigen rol- en taakopvatting mee om ? Zijn er preventieve maatregelen die werken en zo ja, hoe implementeer je die binnen je organisatie? Het CCE is een inspirerende Professionele Leergemeenschap (PLG)  gestart waarin deze en andere vragen rond probleemgedrag aan de orde komen. Lees er meer over en meld je aan!

Lees verder

Arien Storm op CCE Podium: 'Swipe een hulpverlener'

Bekijk nu de presentatie 'Swipe een hulpverlener' van Arien Storm, kinder- en jeugdpsychiater.

Lees verder

Middagsymposia 2019: Probleemgedrag, om wie draait het eigenlijk?

In november vinden er op verschillende dagen en locaties weer middagsymposia plaats voor verzorgenden in de VVT. Dit keer is het thema: 'Probleemgedrag, om wie draait het eigenelijk?'.

Lees verder

Leony Coppens over traumasensitief werken

Traumatische ervaringen in de eerste levensjaren van een kind kunnen grote gevolgen hebben. Traumasensitief werken kan helpen om de stress van het kind te verlagen en het gedrag te begrijpen.

Lees verder

Speerpunten voor betere residentiële jeugdhulp

Uit diverse studies blijkt dat kinderen in de residentiële jeugdhulp later kampen met grotere problemen dan kinderen in de pleegzorg of gezinshuizen.

Lees verder