Actueel

Rol CCE bij Meerzorg 2.0 geëvalueerd

De rol van het CCE bij Meerzorg 2.0 is geëvalueerd en positief gewaardeerd.

Lees verder

Op koers met het Kompas

Waar wil het CCE in de toekomst aan (blijven) werken samen met anderen? Dit hebben we beschreven in het Kompas 2018 - 2021.

Lees verder

Aansluiten bij Frontotemporale dementie (FTD)

FTD brengt vaak moeilijk, onvoorspelbaar gedrag met zich mee. We onderzochten de relatie tussen FTD en probleemgedrag.

Lees verder

Consultatie bij vrijheidsbeperking: meer dan een verplicht nummer

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving heeft het CCE de afgelopen jaren ervaring opgedaan met consulten dwang en drang in de GGZ en met consultaties bij onvrijwillige zorg in de ouderenzorg.

Lees verder

Eerste resultaten CCE promotieonderzoek ‘Organisatiecontext en probleemgedrag’

De eerste resultaten van het promotieonderzoek zijn gepubliceerd in het NTZ.

Lees verder

Gert-Jan de Haas over het brein en complex gedrag op CCE Podium

Bekijk de videopresentatie van CCE-consulent en neuropsycholoog Gert-Jan de Haas. Over hoe het brein werkt en hoe je met Neuro-Analytisch Redeneren complex gedrag kunt verklaren: 'Overleven en de onvrije wil van niet-niet'. 

Lees verder

De rol van de manager bij probleemgedrag, een middagsymposium

Ook het management betrekt het CCE bij casuïstiek met probleemgedrag. Dit middagsymposium behandelde de vraag: hoe ga ik als leidinggevende om met toenemende problematiek bij cliënten.

Lees verder

Epilepsie: kortsluiting in de hersenen

Als je alle aandacht richt op het probleemgedrag van een cliënt, dan kun je een mogelijke oorzaak over het hoofd zien. Bijvoorbeeld epilepsie.

Lees verder

'We begrijpen Bianca beter'

Denk nooit dat zelfverwondend gedrag bij iemand hoort. Het verhaal van Bianca van Assem laat zien dat er verbetering mogelijk is.

Lees verder

Zoektocht naar woonplek met intensieve begeleiding van mensen met autisme

Mensen met autisme en ernstig probleemgedrag vallen vaak tussen wal en schip door een gebrek aan goede woonplekken.

Lees verder