Actueel

'Slapen: een wake-up call' van Annelies Smits

"Als een cliënt goed slaapt, is dat een groot compliment aan de begeleider die de dagbesteding verzorgt", aldus AVG-somnoloog en CCE consulent Annelies Smits op CCE Podium. Over het belang van slaap voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Lees verder

Groepsconsultatie: van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam

Jejujoland in Middenbeemster was oorspronkelijk een logeerhuis en tijdelijke opvang voor onder andere kinderen met autisme of ADHD.

Lees verder

'Het zijn allemaal lieve mensen' van Rob Mulder

"In vastgelopen situaties van cliënten zie ik vaak dat ouders en professionals elkaar gijzelen", aldus systeemtherapeut en CCE consulent Rob Mulder op CCE Podium. Bekijk zijn presentatie: 'Het zijn allemaal nieuwe lieve mensen'. Hoe het concept Werkvloeren helpt om uit een conflict te komen. 

Lees verder

‘Dertig biljoen inspirerende prikkels’

Impressie van het eerste middagsymposium ouderenzorg  'Van machteloosheid naar kracht'

Lees verder

Het kan tóch! van Gerben Bergsma op CCE Podium

Bekijk de presentatie van Gerben Bergsma op CCE Podium: Over deceptie, hoop en verandering in complexe zorgsituaties en de dynamiek in een team.  

Lees verder

Op de kaart in de GGZ

De GGZ is in beweging! De thema's die zijn opgediend tijdens het Themadiner leverden veel gespreksstof en ingrediënten op.

Lees verder

'Onbestaanbaar waar' van Aafke Scharloo op CCE Podium

Seksueel misbruik komt veel voor en de gevolgen zijn groot. Denk aan trauma, verstoorde relaties en gedragsproblemen.

Lees verder

Doorbreek het patroon bij mensen met FTD

Frontotemporale dementie is een vorm van dementie die vaak probleemgedrag met zich meebrengt. Het is FTD Awareness week van 25 september tot en met 2 oktober. 

Lees verder

Expertise naar kwetsbare kinderen en niet andersom

Op 5 juli opende De Volkskrant met een artikel over het in de zorg rondpompen van 'moeilijke' kinderen, geïllustreerd met het schrijndend verhaal over Nicole. In het belang van het kind is het beter expertise tijdig beschikbaar te stellen thuis of dichtbij huis.

Lees verder

Wat doet het CCE in de Jeugdhulp?

‘De jeugdhulp is inmiddels bekend terrein voor het CCE. Als zorgprofessionals vastlopen met een kind is er altijd sprake van ernstig probleemgedrag en ingewikkelde problematiek’, zegt Alice Padmos, regiodirecteur CCE. 

Lees verder