Actueel

WAALBED-III studie; samenwerking met Radboudumc

Sinds een jaar werken we mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar het in kaart brengen van de kenmerken en de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie en ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag 

Lees verder

Middagsymposia voor ouderenzorg: Van machteloosheid naar kracht

De middagsymposia voor verzorgenden en andere professionals in de ouderenzorg: 'Van machteloosheid naar kracht: goed kijken naar gedrag'. 

Lees verder

'Slapen: een wake-up call' van Annelies Smits

"Als een cliënt goed slaapt, is dat een groot compliment aan de begeleider die de dagbesteding verzorgt", aldus AVG-somnoloog en CCE consulent Annelies Smits op CCE Podium. Over het belang van slaap voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Lees verder

Groepsconsultatie: van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam

Jejujoland in Middenbeemster was oorspronkelijk een logeerhuis en tijdelijke opvang voor onder andere kinderen met autisme of ADHD.

Lees verder

‘Dertig biljoen inspirerende prikkels’

Impressie van het eerste middagsymposium ouderenzorg  'Van machteloosheid naar kracht'

Lees verder

'Het zijn allemaal lieve mensen' van Rob Mulder

"In vastgelopen situaties van cliënten zie ik vaak dat ouders en professionals elkaar gijzelen", aldus systeemtherapeut en CCE consulent Rob Mulder op CCE Podium. Bekijk zijn presentatie: 'Het zijn allemaal nieuwe lieve mensen'. Hoe het concept Werkvloeren helpt om uit een conflict te komen. 

Lees verder

Het kan tóch! van Gerben Bergsma op CCE Podium

Bekijk de presentatie van Gerben Bergsma op CCE Podium: Over deceptie, hoop en verandering in complexe zorgsituaties en de dynamiek in een team.  

Lees verder

Op de kaart in de GGZ

De GGZ is in beweging! De thema's die zijn opgediend tijdens het Themadiner leverden veel gespreksstof en ingrediënten op.

Lees verder

'Onbestaanbaar waar' van Aafke Scharloo op CCE Podium

Seksueel misbruik komt veel voor en de gevolgen zijn groot. Denk aan trauma, verstoorde relaties en gedragsproblemen.

Lees verder

Doorbreek het patroon bij mensen met FTD

Frontotemporale dementie is een vorm van dementie die vaak probleemgedrag met zich meebrengt. Het is FTD Awareness week van 25 september tot en met 2 oktober. 

Lees verder