Actueel

Aansluiten met kennis en advies: Jaarverslag 2014

‘Aansluiten met kennis en advies’ is het thema van het jaarverslag 2014. Lees hoe we daar in de praktijk invulling aan geven.

Lees verder

‘Impact van zelfverwondend gedrag is enorm groot’

Met het project over zelfverwondend gedrag wil het CCE een goede praktische aanpak van onderzoek en interventie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag verder verspreiden.

Lees verder

‘Heel ons team doet mee aan de proeftuin'

Meerzorg 2.0 is het initiatief van CCE, VGN en ZN om meerzorg verder te ontwikkelen. Deze aanpak komt tot stand via tien proeftuinen waarin zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntvertegenwoordigers en het CCE nauw met elkaar samenwerken. Met een serie interviews bieden we een inkijkje in het proces van de proeftuinen. Deel 3: Lucette Tissink, begeleider op locatie De Lageweg van Arduin.

Lees verder

Resultaten effectevaluatie consultaties

Eind 2014 heeft het CCE onderzoek gedaan naar de effecten van consultaties in de periode 2012-2014

Lees verder

Nieuwe leergang over vermoedens van psychiatrische problematiek

In 2016 start deze leergang voor de tweede keer. Deze leergang is bestemd voor gedragskundigen, avg-ers en psychiaters in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees verder

‘Proeftuinen bieden ruimte om meerzorg anders vorm te geven’

Meerzorg 2.0 is het initiatief van CCE, VGN en ZN om meerzorg verder te ontwikkelen. Deze aanpak komt tot stand via tien proeftuinen waarin zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntvertegenwoordigers en het CCE nauw met elkaar samenwerken. Met een serie interviews bieden we een inkijkje in het proces van de proeftuinen. Deel 2: Nico Moorman, beleidsmedewerker inkoop langdurige zorg Menzis Zorgkantoor.

Lees verder

Contact en reflectie kunnen separeren voorkomen

Als een cliënt in een GGZ-instelling drie maanden gesepareerd is, is de instelling verplicht een externe consultatie aan te vragen. Dat stelt het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Sinds juli 2013 kunnen GGZ-instellingen daarvoor het CCE inschakelen. Hoe verloopt zo’n consult Dwang & Drang en wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Lees verder

Boeiende werkbijeenkomst over systemisch denken

Onlangs organiseerde het CCE werkbijeenkomsten voor consulenten en casemanagers over systemisch denken. De opkomst was groot. Voor veel deskundigen was het een goede aanleiding om met elkaar te reflecteren op de consultatiepraktijk.

Lees verder

Nieuwe stippen op de horizon

Meerzorg 2.0 is het initiatief van CCE, VGN en ZN om meerzorg verder te ontwikkelen. Deze aanpak komt tot stand via tien proeftuinen waarin zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntvertegenwoordigers en het CCE nauw met elkaar samenwerken. Met een serie interviews bieden we een inkijkje in het proces van de proeftuinen. Deel 1: Vanessa Olivier-Pijpers, coördinator CCE.

Lees verder

Carmen van Bussel over Kennismodule Stemmingsstoornissen

Orthopedagoog Carmen van Bussel: 'De hypothese "is er sprake van stemmingsstoornissen?" moet je altijd meenemen in je afwegingen op zoek naar de oorzaak van probleemgedrag.'

Lees verder