Onbegrepen gedrag. Wat kan ik doen? (Amersfoort)

CCE Middagsymposium voor verzorgenden
in de VVT

middagsymposia2018

Onbegrepen gedrag. Wat kan ik doen?

Breed kijken naar cliënten met dementie

 

Dementie brengt vaak onbegrepen gedrag met zich mee. Alles kan daardoor moeilijker worden: dagelijkse verzorging, slapen, het samenzijn in de huiskamer. Wat kun jij doen om te zorgen dat het welzijn van deze cliënten en hun omgeving toeneemt?

 

Ervaring uit de praktijk

Het CCE ondersteunt zorgprofessionals bij complexe situaties in de langdurige zorg door middel van consultaties. De kennis en ervaring die we met deze consultaties opdoen, delen we graag met jou!

 

Breed kijken

Wanneer het CCE een consultatie doet, kijken onze medewerkers breed naar de situatie: wat is er precies aan de hand? Wij kijken daarbij altijd naar de context van de cliënt. Daarmee bedoelen we zijn omgeving, maar ook zijn levensverhaal en de mensen om hem heen.

 

Van machteloosheid naar kracht

Afgelopen jaar namen vele verzorgenden deel aan een van de succesvolle middagsymposia  ‘Van machteloosheid naar kracht’.  Met hun ideeën en suggesties hebben we opnieuw een inspirerend programma opgesteld. Onze consulenten verzorgen vanuit hun praktische ervaring workshops waarmee je zelf aan de slag kan.

 

Aanmelden

Aanmelden voor dit symposium kan helaas niet meer.

Hou de website in de gaten voor de edities in 2019!

 

Programma

Vanaf 12.30 uur kun je terecht; om 13.00 uur start het programma.

Routebeschrijving naar De Eenhoorn.

 

 • Het CCE, wat heb je er aan?
  Henriëtte Ettema is programmaleider VVT bij het CCE.
  Waar staat het CCE voor? Met wat voor soort situaties hebben we te maken en wat kan het CCE daar in betekenen?

 • Wees nieuwsgierig!
  Martin de Vor is orthopedagoog en CCE-consulent.
  Om het gedrag van mensen met dementie te begrijpen is een gezonde dosis nieuwsgierigheid nodig. Oprechte nieuwsgierigheid naar wat de oudere  bedoelt, zegt of laat zien. Welke vaardigheden heb je nodig om oprecht nieuwsgierig te zijn? Deze bijdrage gaat over actief luisteren, aandachtig kijken en goede vragen stellen. 

 • Na een pauze zijn er twee workshoprondes door CCE-consulenten. We sluiten de middag omstreeks 17.00 uur af met een borrel.

 

De workshops

 • Omgaan met afweer tijdens zorgmomenten, door Jan Gorgels.
  Afweer is heel ingrijpend voor de cliënt en de omgeving: onmacht en angst spelen een rol. In de workshop staan we stil bij wat helpt om een analyse te maken van het gedrag. Zo krijg je nieuwe inzichten. De afweer en de druk op de omgeving nemen af en het welzijn van de cliënt verbetert. 

 • Slaap bij ouderen, door Tejo Hylkema.
  Wat is slaap en welke problemen komen we tegen bij ouderen? In deze workshop word je meegenomen naar de nacht, waar eigenlijk geslapen moet worden maar waar dat vaak niet gebeurt. Wat is jouw invloed? Wat kan jij doen om de slaap te bevorderen van je cliënten?

 • Cliënten met onbegrepen gedrag door psychiatrische problemen, door Rianne Meeusen.
  In de zorg voor kwetsbare ouderen komen steeds meer mensen met psychiatrische of sociale problematiek, naast de dementie of de somatische ziekte. Dit leidt vaak tot onbegrepen gedrag, bijvoorbeeld bij mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, lagere begaafdheid,  NAH/CVA. In deze workshop gaan we praktisch aan de slag en krijg je inzicht in de betekenis van het gedrag.

 • Sterk ontregeld gedrag in het verpleeghuis, wat te doen bij FTD, door Magda Hermsen.
  Na deze workshop heb je meer begrip voor het ziektebeeld en ontdek je mogelijkheden om deze cliënten beter te begeleiden. Aan de hand van een casus bedenken we wat we nodig hebben om passende psychosociale interventies te bedenken en het ontregelde gedrag beter hanteerbaar te maken. 

 • Roepgedrag: hoe reageer je hierop, door Sarah Blom en Nico Kooning.
  Sarah en Nico gaan in op verbale en motorische onrust bij de mens met dementie. Je krijgt inzicht in de achtergrond van roepgedrag en leert hier op een gunstige manier op te reageren. 

 

 • Dynamiek in de huiskamer, door Gerben Bergsma
  Eén bewoner met problematisch gedrag kan de hele groep ontregelen. Het is vaak moeilijk om te zien hoe medebewoners lijden onder het roepen, het tikken of het claimen van een ander. En soms gaat er onevenredig veel energie naar de bewoner met probleemgedrag, waardoor de andere bewoners er maar bekaaid af komen. Hoe kun je de huiskamer zo gebruiken dat bewoners zich prettig voelen? Hoe voorkom je probleemgedrag? In de workshop krijg je praktische handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.

 

Er worden tijdens dit evenement foto’s gemaakt waar wij zorgvuldig mee omgaan. Enkele van deze foto’s worden geplaatst op onze site.

 

Terug naar overzicht