Succeservaringen in het omgaan met probleemgedrag

Kennis opdoen en zelf toepassen

Een dag vol Waardigheid & Trots


Op dinsdag 11 december presenteert het CCE succeservaringen in het omgaan met probleemgedrag. Een dag vol inspirerende good practices die zijn voortgekomen uit Waardigheid & Trots. De bijeenkomst is helemaal volgeboekt; inschrijven is niet meer mogelijk.


We organiseren deze dag samen met de zorgorganisaties Maria-Oord, Envida, Patyna, Cicero, ZINNzorg, De Wever, Woonzorggroep Samen, Joriszorg, Thebe, Vreedonk, Coloriet en Amaliazorg.

 

Laat je inspireren

Succeservaringen zijn er volop. We laten deze dag zo veel mogelijk verschillende inspirerende voorbeelden en verhalen zien. Denk aan het belang van het levensverhaal, preventief werken, mentale weerbaarheid, het opzetten van een eigen consultatieteam, scholing door e-learning, coaching met video interactie training en nog veel meer!

 

Kom ook!

Deze dag is voor iedereen in de ouderenzorg: artsen, psychologen, paramedici, leidinggevenden, coachende verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, opleidingsfunctionarissen en verzorgenden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Centrale locatie

Op dinsdag 11 december in de Marienhof in Amersfoort van 10.00 tot 17.00 uur. Deze locatie is zowel met auto als openbaar vervoer goed te bereiken.

 

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

 

Wegens overweldigende belangstelling organiseren we een vergelijkbaar evenement in 2019. Wanneer je dit keer geen plaats hebt gekregen, nodigen we je hiervoor met voorrang uit. Je kunt je eventueel inschrijven als belangstellende voor dit evement.  Wanneer je je al hebt ingeschreven voor de wachtlijst is het niet nodig nogmaals in te schrijven.

 

Programma

Plenaire presentatie: Door stil te staan kom je verder

Geert Bettinger, CCE-consulent

Gedrag als roepen, dwalen, slaan, apathie, zelfverwonding en angst, wordt regelmatig als ‘probleemgedrag’ gezien. Het is dan vaak onduidelijk wat de onderliggende oorzaak van dit gedrag is. In veel gevallen kunnen cliënten hun gevoelens niet onder woorden brengen. De uitingsvorm kan dan zogenoemd 'complex gedrag' zijn. De presentatie 'Door stil te staan kom je verder', focust op de onderliggende oorzaken van dit gedrag.

 

Good practices

Iedere good practice staat 2x op het programma. Je kunt op de dag zelf kiezen waar je aansluit. In totaal kun je 4 workshops bijwonen.

 

Envida: Communicatie met familie onder moeilijke omstandigheden
Marina Schoubroek, GZ-psycholoog Envida & Ingrid Rehmann, CCE-consulent

Soms verloopt de communicatie met familie van een bewoner minder gemakkelijk. Hoe ontvang je de boodschap van familie, hoe kun je empathisch luisteren, hoe geef je ruimte voor emotie en hoe geef je dat een plek in het gesprek? Hoe kun je je bewust worden van je eigen non-verbale communicatie en valkuilen?

 

Joriszorg: Preventiever werken: een train- de-trainer traject

Karin de Greef, psycholoog en Nancy Bakkeren, zorgcoördinator Joriszorg

Karin en Nancy van Joriszorg hebben zich bekwaamd in het coachen van de medewerkers. Zo wilden ze preventiever kunnen werken als de spanning rond een bewoner oploopt. Met een coach van het CCE lukte het om de juiste vragen te stellen en medewerkers te laten reflecteren. Die reflectie maakt het makkelijker om proactief en preventief te handelen.

 

Amaliazorg: Oplossingsgericht coachen

José Hems-Sesink, coördinator welzijn Amaliazorg en Ine van Heesch CCE-coach

Als medewerkers beter met elkaar communiceren, komen ze meer op één lijn wat betreft de begeleiding en verzorging van bewoners. Hoe kun je daar met een coachende rol aan bijdragen? Ben je iemand die collega’s uitnodigt, bevraagt, nieuwsgierig is naar hun basishouding en kennisniveau? En hoe lukt het je om deze houding om te zetten in een coachende werkwijze?

 

Maria-oord: Klein kijken naar gedrag met behulp van video

Joke Snoeren, EVV-er Maria-oord en Carina Veraart, coach CCE

Eén van de bewoners is voortdurend negatief aanwezig, moppert veel, is geagiteerd en zoekt de confrontatie. Weet je waar dit gedrag vandaan komt? Probleemgedrag komt nooit alleen maar voort uit de aandoening van de cliënt. Ook jijzelf, jouw manier van communiceren, de huisgenoten en de fysieke omgeving kunnen van invloed zijn. We laten met de methodiek VIO (Video Interventie Ouderenzorg) zien hoe jij in je manier van communiceren kan bijdragen aan het verminderen van probleemgedrag.


Thebe: Coaching door een collega verzorgende-IG
Margot Broers en Paul Oudheusden, verzorgende IG bij Thebe en Pien Dekkers, CCE- coach

Thebe liet een aantal verzorgenden-IG coachen om zelf als interne coach aan de slag te gaan. Vooral bij complexe zorgvragen heeft dit meerwaarde. Pien Dekkers dit heeft samen met de verzorgenden, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde vormgegeven binnen Thebe. We delen het werkproces en hoe we de rol van interne coach vormgeven.  Natuurlijk laten we ook zien hoe ver we zijn gekomen en wat onze belangrijkste leermomenten zijn.

 

Cicero: Coaching door HBO-VGG-ers
Rob Winkens, HBO-vgg-er Cicero Zorggroep, tevens CCE- coach

Binnen Cicero kreeg de HBO-vgg-er een rol in de ondersteuning van verzorgenden, verpleegkundigen en mantelzorgers in de omgang met probleemgedrag bij bewoners met dementie. Cicero  kiest er voor om deze medewerkers boven op de reguliere bezetting in te plannen. Met deze functie stimuleert Cicero kwaliteit en nieuwe werkwijzen. Door de inzet van deze coaches zijn verzorgenden beter toegerust om met probleemgedrag om te gaan.

 

De Wever: Verzorgenden gevoeliger maken voor Sensorische Informatieverwerking

Judith van Erve, teamleider, Petra Laurijssen, verzorgende, Mariska van Riel, fysiotherapeut, De Wever, locatie Hazelaar te Tilburg.

Een consultatietraject bracht dit team van De Wever op het spoor van Sensorische Informatieverwerking (SI). Een CCE-consulent heeft het team, psycholoog en si-therapeut ondersteund om deze manier van kijken in te voeren op de afdeling. De teamleider en de verzorgende vertellen wat de veranderingen zijn in het kijken van het team. De fysiotherapeut laat zien wat SI betekent.

 

WZG Samen: Bewust worden van de behoeften van de client en jezelf Wilma Levendig, gedragsconsulent, enkele gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie WZG Samen en Annemarie van Assendelft CCE-coördinator.

Een bewoner is altijd meer dan zijn of haar ziekte of aandoening, Aan het gedrag van een bewoner liggen behoeften ten grondslag. Hoe word jij je bewust van die onderliggende behoeften, én van je eigen behoeften en je normen en waarden? En welke invloed kun jij hebben op het gedrag van de bewoners?

 

Vreedonk / Het Spectrum: Maak van je team meer dan de som van de teamleden
Anke Engelhardt en Corry Theunissen, zorgverleners Vreedonk / Het Spectrum en Ronald Geelen, CCE-consulent

Ons team bestaat uit diverse deskundigheidsniveaus en disciplines en bovendien uit heel verschillende persoonlijkheden. Sommigen zijn heel direct en sturend, anderen eerder afwachtend en voorzichtig. Dat kan leiden tot machteloosheid, angst, mijdingsgedrag, boze uitvallen naar elkaar en langs elkaar heen werken. Kleine aanpassingen kunnen soms een groot positief effect hebben op de teamsfeer en de draagkracht.

 

Coloriet: Het levensverhaal van Grietje

Jorinde van Diest, psycholoog bij Coloriet en CCE-coach

Grietje lijdt aan dementie en laat de ADL-zorg niet meer toe. Deze zorg is vanwege incontinentie wel hard nodig, waardoor deze vaak onder dwang plaatsvindt. Er zijn verschillende aannames over het gedrag van Grietje, maar deze bieden geen verklaring voor haar hardnekkig weigeren van zorg. Wat weten we eigenlijk van haar en wat zijn aannames? Hoe kom je achter het werkelijke verhaal?

 

 Patyna: Verpleegkundige deskundigheid inzetten in een intern Consultatieteam Probleemgedrag

Greetje Bergsma en Francien de Groot, verpleegkundigen dubbelzorgafdeling De Marren, Patyna

Binnen de dubbelzorgafdeling (dementie en psychiatrie) De Marren is veel kennis en ervaring in het omgaan met bewoners met probleemgedrag. Voorheen werden bewoners van andere afdelingen vaak overgeplaatst naar deze afdeling. Nu brengt dit team hun deskundigheid naar andere afdelingen en ondersteunt teams bij het omgaan met probleemgedrag. Verpleegkundigen Greetje en Francien vertellen hoe je een intern consultatieteam opstart. 

 

ZINNzorg: Een goede omgeving voor mensen met dementie en probleemgedrag creëren

Siep Stoffelsma, teammanager en Sam Scholtens psycholoog De Dilgt, ZINNzorg

Het team van De Dilgt besloot na een CCE-consultatie het roer om te gooien en de woonomgeving van de cliënt met dementie anders te gaan inrichten en organiseren. Probleemgedrag vindt immers altijd plaats in interactie met de omgeving. We laten dit veranderingsproces zien en wat we met het zorgteam, het multidisciplinaire team, de fysieke omgeving en de organisatie anders zijn gaan doen.

 

Wil je ook iets delen?

Heeft jouw organisatie materiaal, een tool of een methodiek ontwikkeld? Deelnemers worden van harte uitgenodigd om materiaal van hun eigen organisatie mee te nemen.

 

Als je echt met groot materieel komt, neem dan even contact op met Silvy Karstens (... / 088 – 4466 100).

 

Je deelname is kosteloos dankzij een subsidie van Waardigheid & Trots.

 

Er worden tijdens dit evenement foto’s gemaakt waar wij zorgvuldig mee omgaan. Enkele van deze foto’s worden geplaatst op onze site.

 

Enkele weken voor 11 december zullen de inschrijvers een bevestiging en extra informatie ontvangen.

 

Terug naar overzicht