Symposium JeugdzorgPlus

Middagsymposium Jeugdzorgplus

Goede zorg bieden aan kwetsbare jeugdigen met complexe gedragsproblemen: dat is de uitdaging waar jeugdzorgplus-instellingen voor staan. Bij hulpverleners is veel kennis en ervaring aanwezig. Toch lukt het soms niet om hardnekkige patronen in de interactie tussen de jeugdige en zijn of haar omgeving te doorbreken. In de praktijk zien wij dat hulpverleners bijvoorbeeld de volgende vragen hebben: Hoe creëer je een zo goed mogelijk klimaat voor de behandeling van de jeugdige? Hoe voorkom je beheersmatig werken? Wat is nodig voor een betere kwaliteit van leven van de jeugdige? Hoe vorm je een goede schakel in de keten en werk je daarin samen met anderen?


Kennis en ervaring uitwisselen

Het CCE is gespecialiseerd in vastgelopen hulpverlening bij ernstig probleemgedrag. Wij kunnen samen met de betrokken hulpverleners, het kind en de familie meedenken en weer perspectief zoeken.

Om kennis en ervaring uit te wisselen organiseert het CCE op dinsdag 5 juni van 12.00 tot 18.00 uur een middagsymposium in samenwerking met een aantal jeugdzorgplus- instellingen. Het symposium vindt plaats in The Colour Kitchen in Utrecht/Zuilen. Thema is Samen werken aan nieuw perspectief voor jeugdigen binnen de Jeugdzorgplus. Voor dit middagsymposium zijn gedragswetenschappers, leidinggevenden en andere sleutelfiguren van jeugdzorgplus-instellingen uitgenodigd.

 

Interactief programma met actuele thema’s

Tijdens het programma staan de volgende thema’s centraal:


Thema 1: Van beheersen naar begeleiden
Hoe maak je de stap van beheersmatig werken naar begeleiding op maat van de jeugdigen? Wat zijn jouw ervaringen, hoe kun je anders werken, wat heeft goed gewerkt in de praktijk?


Thema 2: Omgaan met hectiek op de werkvloer
Hoe houd je vast aan je visie, hoe steun je het team in het werken vanuit deze visie binnen de hectiek van alle dag? Wat hebben medewerkers nodig, wat kun jij hen bieden als gedragskundige en teamleider? Wat heb jij nodig om dit te kunnen doen?

 

Thema 3: Samenwerken met het (professionele) netwerk
Bij dit thema komen onderwerpen aan bod als: hoe werk je samen in het voortraject, hoe houd je tijdens de plaatsing contact met het (professionele) netwerk en hoe werk je samen aan een hoopvol perspectief?


Het programma is als volgt:
  • Vanaf 12.00 uur: Ontvangst en lunch
  • 13.15 uur: Start programma

  • 13.30 uur: Inleiding door Chris Kuiper, kwaliteitscontroller Zorg en Onderwijs bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs over ‘Repressie in de jeugdzorg’ n.a.v. promotieonderzoek van Sophie de Valk

  • 15.00 uur: 1e ronde werksessies over 1 van de 3 thema’s

  • 16.00 uur:  Korte pauze

  • 16.15 uur: 2e ronde werksessies over 1 van de 3 thema’s

  • 17.15 uur: Afsluitende borrel

  • 18.00 uur: Einde symposium

 

Meer informatie

Bekijk de flyer met 'Save the date'. Voor meer informatie kun je terecht bij het landelijk bureau van het CCE.

 

Het CCE organiseert dit symposium in samenwerking met de volgende jeugdzorgplus-instellingen:

 JeugdzorgPlus

 

Terug naar overzicht