Hoe gaan wij om met uw privacy?

Het CCE neemt uw privacy serieus. Voor het CCE is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Hoe we dat doen leest u in ons privacyreglement. In de bijlage van het privacyreglement worden de bewaartermijnen toegelicht.

 

Daarnaast is er een Brochure privacyreglement voor de cliënt.

 

AVG

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet schrijft voor dat organisaties zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens en duidelijk moeten aangeven met welk doel zij deze gegevens gebruiken.

 

Nieuwsbrief en uitnodigingen

Het kan zijn dat uw gegevens bij ons in een bestand staan. Bijvoorbeeld omdat u bij een consultatie betrokken bent. Of omdat u zich geabonneerd hebt op onze nieuwsbrief. We gebruiken uw gegevens om u deze nieuwsbrief toe te sturen en/of om u uit te nodigen voor evenementen die we organiseren. De gegevens gebruiken we niet voor andere doeleinden. Als u onze dienstverlening blijft gebruiken, gaat u hier automatisch mee akkoord.


Mocht u geen prijs stellen op toezending van onze nieuwsbrief en uitnodigingen, dan kunt u uzelf afmelden.