Visie en werkwijze

Benieuwd naar onze visie en werkwijze als het gaat om het terugdringen en voorkomen van handelingsverlegenheid van zorgprofessionals bij cliënten met ernstig probleemgedrag? We werken volgens een aantal leidende principes die gelden voor alle CCE-activiteiten. Deze vormen een gezamenlijk uitgangspunt voor ons handelen.

 

 

Meervoudig weten van probleemgedrag in context

Deze leidende principes in de werkwijze van het CCE hebben we samengevat onder de noemer van ‘Meervoudig weten van probleemgedrag in context’. De 'context’ beschouwen we als een belangrijk begrip in de leidende principes omdat er altijd een wisselwerking is tussen de cliënt en zijn omgeving.

 

Probleemgedrag in context veronderstelt dat we breed kijken naar de cliënt in zijn context. Daarbij betrekken we de sociale, fysische én organisatorische context. Ook kijken we meervoudig, dat wil zeggen met aandacht voor feiten, belevingen, betekenissen, belangen, normen en waarden. Niet alleen die van de cliënt, maar ook die van de sociale context.

 

Naast breed en meervoudig kijken we ook specifiek naar probleemgedrag. De essentie van deze manier van kijken is dat het bij een cliënt in context steeds gaat om een bepaalde persoon in een bepaalde context. De drie manieren van kijken vragen om een multidisciplinaire benadering van probleemgedrag in context.

 

Bovendien werken we systematisch – in de zin van geordend en transparant – zodat reconstructie mogelijk is. We willen een helder antwoord geven op de vraag: “Wat hebben we gedaan en waarom”. Dat maakt het mogelijk om verantwoording af te leggen en om expertise te kunnen ontwikkelen en overdragen aan zorgprofessionals.

 

In gesprek over leidende principes

Deze leidende principes blijven we verder onderbouwen en aanscherpen. Dit is een continu en collectief proces waarbij we coördinatoren en deskundigen van het CCE actief betrekken.

 

Meer lezen

Visie op probleemgedrag