Cursus Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag

Een concept in ontwikkeling en onder kritiek

 

Het concept ‘emotionele ontwikkeling’ is in de Nederlandse gehandicaptenzorg ingeburgerd. Het gedachtegoed van zowel Heijkoop als Došen is hier zeer bekend. Het concept is een ‘vaste waarde’ geworden als het gaat om het begrijpen van ernstig probleemgedrag. Dit najaar bieden wij deze driedaagse cursus aan.

 

Echter, de tijd staat niet stil! Bovengenoemde experts hebben hun ideeën verder ontwikkeld. En andere deskundigen zijn op de schouders van deze meesters geklommen, hebben hun gedachtegoed uitgebouwd, geoperationaliseerd en hebben er hun eigen ervaring mee opgedaan. 

 

Nieuwe ontwikkelingen

Het CCE biedt de gelegenheid om van deze ontwikkelingen kennis te nemen. Docenten Filip Morisse en Gerrit Vignero zijn zowel praktisch als theoretisch uiterst actief, hetgeen blijkt uit hun recente publicaties. Het gegeven dat deze docenten uit België komen, geeft deze cursus absoluut meerwaarde.

 

Het gedachtegoed van Timmers-Huijgens kan enerzijds gezien worden als een erkenning van het belang van het emotionele ontwikkelingsconcept. Anderzijds representeert het een andere oriëntatie. Bianca Vugts is een vertegenwoordiger van de doorontwikkeling van deze oriëntatie. Ook zij is zowel praktisch als theoretisch actief en publiceert over dit onderwerp.   

 

Kritieken

Echter, het concept ‘emotionele ontwikkeling’ en de praktische aanwending daarvan als het om ernstig probleemgedrag in de gehandicaptenzorg gaat, wordt alweer enige tijd onder kritiek gesteld. Ook daaraan wil het CCE niet voorbijgaan. Wij hebben Lex Wijnroks gevraagd kritische kanttekeningen bij het concept te plaatsen en zijn alternatief in de vorm van het stressmodel in theoretisch én in praktisch opzicht toe te lichten. 

 

Kortom, met deze cursus bieden wij de gelegenheid om kennis te nemen van ontwikkelingen met betrekking tot een bekend concept in relatie tot probleemgedrag, van de kritiek daarop en van het geboden alternatief.  

 

Lees het Programma op hoofdlijnen met meer informatie over de docenten. 

 

Voor wie?

Orthopedagogen, psychologen, artsen (AVG) en psychiaters die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg en belangstelling hebben voor en/of ervaring hebben met probleemgedrag. 

 

 

Studiebelasting

Reken per lesdag op ongeveer twee uur zelfstudie (voorbereiding en verwerking).

 

Kosten

De kosten voor deelname zijn € 975,- inclusief cursusmateriaal en lunch.

 

Aanmelden

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan als belangstellende met dit formulier. De cursus wordt in het najaar opnieuw aangeboden, we houden je op de hoogte van wanneer precies! Deze cursus bieden we ook incompany aan.

Lees ook de aanmeldingsvoorwaarden

 

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen en incompany-mogelijkheden contact op met Inge Anthonijsz (088 - 44 66 186). Met praktische vragen kun je terecht bij Trijntje Veenstra (088 44 66 102).

 

Accreditatie

Geaccrediteerd door NIPO/NVO (K&J/OG herregistratie) en FGzPt (GZ-psychologen).

 

Het CCE is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en vrijgesteld van BTW voor scholingsactiviteiten.

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons aanbod van scholing.

 

Zie ook het Klachtenreglement Opleidingen en Cursussen.