Programma in hoofdlijnen

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag 

Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Emotionele ontwikkeling vanuit de CCE visie op probleemgedrag
  • De theorie onder het instrument de SEO en de huidige ontwikkelingen (Rachel de Groot)
  • De relatie tussen stress en probleemgedrag (Lex Wijnroks) 
  • Een andere ingang voor emotionele ontwikkeling, het ontdekken van en kritisch kijken naar de theorie van de ervaringsordening (Bianca Vugts)
  • De draad tussen begeleider en cliënt als factor bij het ontstaan en voorkomen van probleemgedrag (Gerrit Vignero)

 

Docenten

Drs. Rachel de Groot is GZ-psycholoog, werkzaam bij Stichting Ela en bij VGGNet en werkzaam vanuit haar eigen bedrijf.  Zij is als consulent betrokken bij het CCE. Daarnaast is zij ontwikkelaar van het SEO kleurenprofiel.

 

Drs. Gerrit Vignero werkt 30 jaar als orthopedagoog in MPC Terbank te Leuven. Hij ontwikkelde het model van ‘De draad tussen cliënt en ouder/begeleider’ waarover hij publiceert (uitgeverij Garant) en vorming geeft.

 

Drs. Bianca Vugts is gedragsdeskundige en vanuit haar eigen praktijk werkzaam als consulent en trainer. Zij schreef de boeken ‘Werken met ontwikkelingsleeftijden’ (2009) en ‘Werken met ervaringsordening’ 2013). Ze heeft veel ervaring met vastgelopen situaties en daarbij gebruikt ze de ervaringsordening als middel om te komen tot beeldvorming en behandeling. 

 

Dr. Lex Wijnroks is psycholoog, gespecialiseerd in ontwikkelingsneuropsychologie en werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Hij verzorgt onderwijs op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek en de hersenontwikkeling. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van jonge risicokinderen en op neuropsychologisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking.