Programma op hoofdlijnen

Cursus Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg

 

Dag 1

In het programma staat het methodisch proces van analyse en aanpak van probleemgedrag, vanuit de CCE optiek, centraal.

 

In het programma is veel aandacht voor interdisciplinariteit bij probleemgedrag en voor (kritische reflectie op) de rollen van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en psychologen binnen het proces van analyse en aanpak van probleemgedrag.

 

 

Dag 2

Een visie hebben op probleemgedrag en interdisciplinariteit is uiteraard maar een deel van het proces. Het vertalen naar de dagelijkse omgang met probleemgedrag door verzorgenden is eveneens een opdracht voor de samenwerkende professionals.

 

De tweede dag staat dan ook in het teken van vertalen van visie en samenwerken met teams. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn onder meer:

 

  • Teams als contextfactor bij ontstaan, in standhouden en/of versterken van probleemgedrag
  • Visie op probleemgedrag vertalen naar teams
  • Aandachtspunten bij coaching van teams bij ernstig en aanhoudend probleemgedrag

 

Docenten

Rutger Clarijs: gedragskundige en CCE-coördinator

Henriëtte Ettema: verpleegkundig specialist en CCE-coördinator

Gerben Bergsma: verpleegkundige, trainer & CCE-consulent