Programma op hoofdlijnen

Cursus Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg

 

Dag 1

In het programma staat het methodisch proces van analyse en aanpak van probleemgedrag, vanuit de CCE optiek, centraal.

 

Er is veel aandacht voor interdisciplinariteit bij probleemgedrag en voor (kritische reflectie op) de rollen van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en psychologen binnen het proces van analyse en aanpak van probleemgedrag.

 

 

Dag 2

Een visie hebben op probleemgedrag en interdisciplinariteit is uiteraard maar een deel van het proces. Het vertalen naar de dagelijkse omgang met probleemgedrag door verzorgenden is eveneens een opdracht voor de samenwerkende professionals.

 

De tweede dag staat dan ook in het teken van vertalen van visie en samenwerken met teams. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn onder meer:

 

  • Teams als contextfactor bij ontstaan, in standhouden en/of versterken van probleemgedrag
  • Visie op probleemgedrag vertalen naar teams
  • Aandachtspunten bij coaching van teams bij ernstig en aanhoudend probleemgedrag

 

Dag 3

Tijdens deze dag wordt een vertaalslag gemaakt van het geleerde naar de eigen praktijk met daarbij aandacht voor kritische reflectie op positionering, taken en verantwoordelijkheden.

Je werkt aan een plan van aanpak om interdisciplinair en methodisch te kunnen samenwerken in het omgaan met probleemgedrag.

 

Docenten

Henriëtte Ettema: verpleegkundig specialist en CCE coördinator

Liesbeth Bakker: specialist ouderengeneeskunde, kaderarts en CCE consulent

Gerben Bergsma: verpleegkundige, trainer en CCE consulent

Priscilla de Graaf-Bockkom: trainer, coach met managementervaring, CCE casemanager