Programma op hoofdlijnen

Cursus Stemmingsstoornissen

Dit is een voorbeeld programma. Wanneer deze cursus weer wordt aangeboden kan het programma op onderdelen (docenten, aantal dagen e.d.) afwijken van dit voorbeeld.  Belangstellenden worden daarover geïnformeerd.

Dag 1

  • De essentie van de kennismodule: wat zijn stemmingsstoornissen (incl. kritische beschouwing)
  • Signaleren en bespreekbaar maken
  • Het diagnostisch proces
  • Interventies en omgevingscondities

 

Dag 2

Op basis van de thema’s van de eerste dag is deze dag gericht op vertaling naar de praktijk: bewustwording, signaleringsvaardigheden en ondersteuningskenmerken; inclusief praktische handvatten voor overdracht binnen de eigen organisatie (op basis van de lessen die in de module zijn opgenomen).

 

Docenten

  • Carmen van Bussel: Orthopedagoog / GZ-psycholoog, CCE consulent en betrokken bij de ontwikkeling van de kennismodule.
  • Joost Jan Stolker: Psychiater en CCE consulent.