Dementie en het levensverhaal

Met deze module doe je kennis op over:

  • hoe gebeurtenissen uit het levensverhaal van invloed zijn op probleemgedrag.
  • hoe je jouw handelen en de bejegening van de cliënt kunt aanpassen op basis van kennis over levensverhaal.
  • welke interventies je kunt inzetten om invloed uit te oefenen op het probleemgedrag
Terug naar overzicht