Probleemgedrag in context: de rol van de gedragskundige

CCE_leergang_illustratie_zondertitelDit is een 7-daagse leergang voor gedragskundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In het voorjaar van 2019 bieden we deze leergang weer aan, data volgen nog.

 

Kritische reflectie

De opvatting van het CCE over aard en ontstaan van ernstig en aanhoudend probleemgedrag is het uitgangspunt van deze leergang.

 

Op basis van deze opvatting vindt een kritische reflectie plaats op uw eigen rol en positie als gedragskundige. Dat doen we door een theoretisch kader aan te bieden, door het behandelen van casuïstiek binnen dit kader en door vertaling naar uw eigen, concrete werksituatie.

 

Dit is dus geen leergang over bepaalde diagnostische categorieën, specifieke methodieken en praktische oplossingen voor bepaalde typen van probleemsituaties. Het is een leergang waarin het CCE zijn expertise ten aanzien van rol en positie van de gedragskundige overdraagt. 

 

Contextuele benadering

Het realiseren van veranderingen bij probleemgedrag is in onze benadering een methodisch proces. Dit bestaat uit beeldvorming, idiografische theorie, interventieplan en effectbeoordeling. De cliënt wordt altijd bezien in relatie tot zijn of haar omgeving.

 

Deze leergang is eerder met succes uitgevoerd: de deelnemers waardeerden de cursus zeer goed. We bieden de cursus in het voorjaar van 2019 in geactualiseerde vorm opnieuw aan.

 

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor gedragskundigen die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

 

Wij hanteren bij plaatsing de volgende criteria:

  • u hebt een universitaire opleiding tot gedragskundige
  • u werkt met mensen met een verstandelijke beperking én ernstig en langdurig probleemgedrag
  • u werkt daarbij samen met familie en begeleiders (de context)


De leergang is niet bedoeld voor gedragskundigen die incidenteel met probleemgedrag te maken hebben.

 

Lees het Programma op hoofdlijnen

 

Studiebelasting

Reken per lesdag op twee tot drie uur zelfstudie (voorbereiding, verwerking en vertaling naar eigen casus) en aan het einde van de leergang twee tot drie uren extra voor het eindverslag.

 

 

Kosten

De kosten voor deelname zijn circa € 2.650,-. Inclusief materiaal en lunch.

 

Aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan als belangstellende met dit formulier. Je krijgt dan bericht wanneer deze cursus gepland wordt. We werken voor de organisatie van deze cursus samen met de RINO Groep. Uw gegevens worden met dit doel gedeeld met de RINO Groep.

Deze cursus bieden we ook incompany aan.

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Zimmerman (088-44 66 117).  Voor incompany mogelijkheden kunt u terecht bij Inge Anthonijsz (088-44 66 186). Voor praktische vragen kunt u zich richten tot de RINO groep (030 230 84 50 / ...). 

 

Accreditatie

Wij vragen voor deze leergang accreditatie aan bij NIP/NVO (K&J/OG)

 

Het CCE is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en vrijgesteld van BTW voor scholingsactiviteiten.

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en dit klachtenreglement zijn van toepassing op ons aanbod van scholing.

 

Zie ook het Klachtenreglement Opleidingen en Cursussen.