Leergang Vermoedens van psychiatrische problematiek

Vijfdaagse leergang

"Vermoedens van psychiatrische problematiek: een contextuele en interdisciplinaire benadering" is een leergang voor gedragskundigen, avg's en psyhicaters in de zorg die werken met mensen met een verstandelijke beperking. 

 

 Vermoedens van psychiatrische problematiek

 

Drie disciplines werken samen

Deze leergang wordt bewust aangeboden aan drie disciplines.  Zij kijken elk vanuit hun eigen professie naar de doelgroep. Het onderkennen van psychiatrische problemen blijkt voor al deze professies een lastige opgave. In de leergang gaan we uitgebreid in op het herkennen van psychiatrische stoornissen bij deze doelgroep.

 

Daarnaast besteden we aandacht aan de onderlinge samenwerking tussen de drie deelnemende disciplines. Ook de opvatting en expertise van het CCE over contextfactoren bij het ontstaan en in standhouden van probleemgedrag, komt – in relatie tot psychiatrische problematiek - nadrukkelijk aan de orde.

 

In de praktijk

In dit video-interview vertellen drie oud-cursisten - een AVG, een gedragskundige en een psychiater -  hoe zij het geleerde in de praktijk brengen.

 

 

Prominente deskundigen

In de leergang dragen prominente en ervaren deskundigen op het gebied van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking hun kennis en ervaring aan je over. Zij belichten het onderwerp van de leergang vanuit verschillende invalshoeken.

 

Deze leergang is eerder met succes uitgevoerd: de deelnemers waardeerden de cursus zeer goed. 

 

Lees het Programma op hoofdlijnen

 

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor gedragskundigen, artsen verstandelijk gehandicaptenzorg en psychiaters die in hun praktijk regelmatig te maken hebben met mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking, omdat het in deze leergang om de samenwerking van 3 disciplines gaat is het belangrijk dat alle drie de disciplines zijn vertegenwoordigd onder de cursisten.

 

Studiebelasting

Reken per lesdag op twee tot drie uur zelfstudie (voorbereiding en verwerking) en aan het einde van de leergang twee tot drie uren extra voor het eindverslag.

Ook voor het (incidenteel) voorbereiden en inbrengen van eigen casuïstiek moet je op ongeveer twee uur extra rekenen.

 

Kosten

De kosten voor deelname zijn circa € 1.875,-, inclusief materiaal en lunch.

 

Aanmelden

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan als belangstellende met dit formulier. Je krijgt dan bericht wanneer deze cursus gepland wordt. Deze cursus bieden we ook incompany aan.

Lees ook de aanmeldingsvoorwaarden

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Yvonne Zimmerman (088-44 66 117).  Voor incompany mogelijkheden kun je terecht bij Inge Anthonijsz (088-44 66 186). Voor praktische vragen kun je je richten tot de RINO groep (030 230 84 50 / ...). 

 

Accreditatie

Wij vragen accreditatie aan bij NVAVG, NVVP, NIP/NVO.

Het CCE is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en vrijgesteld van BTW voor scholingsactiviteiten.

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en dit klachtenreglement zijn van toepassing op ons aanbod van scholing.

 

Zie ook het Klachtenreglement Opleidingen en Cursussen.