Onze visie op scholing

RickHekman_scholing

Met onze scholing en training dragen wij de kennis en ervaring uit consultaties over aan professionals die dagelijks te maken hebben met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag.

 

Wil je dit gedrag beter leren begrijpen en ben je bereid om samen met collega’s ook kritisch te kijken naar je eigen rol?

 

CCE scholing onderscheidt zich door een eigen kijk op probleemgedrag en nadrukkelijke aandacht voor interdisciplinariteit. Voor de organisatie van onze scholing werken wij samen met de RINO groep.

 

Onze expertise

We kijken niet alleen naar de eventuele stoornissen en beperkingen van de cliënt, maar nadrukkelijk ook naar factoren in de omgeving die het gedrag mede veroorzaken of in stand houden.

 

Een beter begrip van de cliënt en zijn behoeften, in combinatie met meer zicht op contextfactoren, leidt tot een beter afgestemde aanpak, waardoor het probleemgedrag afneemt of mogelijk voorkomen kan worden.

 

Onze kijk

Het CCE kijkt breed naar de cliënt en zijn gedrag. Dat wil zeggen dat we de sociale én organisatorische context betrekken. En de fysische omgeving. Ook kijken we meervoudig. Dat wil zeggen: met aandacht voor feiten, belevingen, betekenissen, belangen, normen en waarden. Niet alleen die van de cliënt, maar ook die van de sociale context.

 

Naast breed en meervoudig kijken we ook specifiek naar probleemgedrag in context. De essentie van onze benadering is dat het bij een cliënt in context steeds gaat om een bepaalde persoon in een bepaalde context. En dat we probleemgedrag altijd interdisciplinair benaderen.

 

Incompany

Vrijwel al onze scholing en training kan ook incompany verzorgd worden. Neem contact op met Inge Anthonijsz (088 44 66 186) voor de mogelijkheden.
Met algemene vragen kun je terecht bij Trijntje Veenstra (088 44 66 102).

 

Tarieven

Het aanbieden van scholing is een van de manieren waarop wij onze kennis en ervaring delen met het werkveld. Deze scholing wordt niet betaald uit subsidies die het CCE ontvangt. Om die reden zijn de tarieven voor scholing gebaseerd op de kostprijs.

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons aanbod van scholing.