Probleemgedrag in Context: de rol van de manager

Bij het werken met mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag is samenwerking tussen gedragskundige en manager essentieel. Daarbij is het van belang dat zij opereren vanuit een gedeelde visie op probleemgedrag.

 

In deze 2-daagse cursus maken we gebruik van de expertise die wij hebben opgedaan tijdens consultaties en tijdens de leergangen die wij de afgelopen jaren voor gedragskundigen hebben verzorgd. En natuurlijk van de ervaringen die we met eerdere edities van deze cursus hebben opgedaan.

 

Voorwaarden scheppen

We staan tijdens de lesdagen nadrukkelijk stil bij de voorwaardenscheppende rol van de manager, vooral daar waar (intensieve) samenwerking met de gedragskundige of andere betrokken professionals aan de orde is. Hierin betrekken we actuele organisatorische ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg, die van invloed zijn op rol en positie van zowel (operationeel) managers als gedragskundigen.

 

In deze cursus richten wij ons op operationeel managers die verantwoordelijk zijn voor locaties ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking en ernstig aanhoudend probleemgedrag en die intensief samenwerken met gedragskundigen.

 

Lees hier het Programma op hoofdlijnen.

 

Materiaal

De deelnemers ontvangen tijdens de lesdagen ondersteunend CCE-materiaal.

 

Studiebelasting

Reken per lesdag op ongeveer twee uur zelfstudie (voorbereiding en verwerking).

 

Voor wie?

Voor operationeel managers (met een directe samenwerkingsrelatie met teams en gedragskundigen bij ernstig probleemgedrag).

 

Kosten

De kosten voor deelname zijn € 650,- inclusief cursusmateriaal en lunch.

 

Aanmelden

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan als belangstellende met dit formulier. Je krijgt dan bericht wanneer deze cursus gepland wordt. 

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Yvonne Zimmerman (088-44 66 117).  Voor incompany mogelijkheden kun je terecht bij Inge Anthonijsz (088-44 66 186). Voor praktische vragen kun je je richten tot de RINO groep (030 230 84 50 / ...). 

 

Algemeen

Het CCE is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en vrijgesteld van BTW voor scholingsactiviteiten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons aanbod van scholing.

 

Zie ook het Klachtenreglement Opleidingen en Cursussen