Over deze tool

Voor wie is deze tool bedoeld?

Deze tool is bedoeld voor behandelteams die zoeken naar verklaringen voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

 

Je kunt de informatie via deze tool gebruiken:

 

 • om een multifactoriële analyse van het probleemgedrag te maken;
 • om multidisciplinair / interdisciplinair het probleemgedrag te bespreken;
 • als je uitleg wilt lezen betreffende de diverse factoren voor de multifactoriële analyse;
 • als je op zoek bent naar meer informatie over probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking;
 • om te zoeken op klachtniveau van de cliënt betreffende de top 70 van somatische aandoeningen;
 • om te zoeken op aandoeningen voor de top 70 van somatische aandoeningen;
 • als je wilt weten wat de somatische aandoening is;
 • als je wilt weten welke klachten de somatische aandoening geeft;
 • als je wilt weten hoe vaak de somatische aandoening voor komt bij de algemene bevolking;
 • als je wilt weten hoe vaak de somatische aandoening voor komt bij mensen met een verstandelijke beperking;

 

Artsen en gedragsdeskundigen kunnen deze tool gebruiken als ondersteuning bij hun voorlichting aan cliënten, ouders, belangenbehartigers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking voor, tijdens en na het consult.

 

De tool kan gebruikt worden als ondersteuning bij het komen tot observatieschema's gericht op de klachten en aandoeningen van cliënten.

 

Hoe zoek je informatie op?

Je kunt de informatie op drie manieren zoeken:

 

 1. op alfabet via de letterbalk
 2. met een zoekwoord
 3. op afbeelding

 

Wat biedt deze tool?

Elk onderdeel van het Model voor de multifactoriële analyse van probleemgedrag begint met een korte samenvatting. Voor meer informatie klik je op de link en krijg je een verdiepende tekst. Bij de Top 70 van somatische aandoeningen krijg je wanneer je verder klikt antwoord op vragen als:

 

 • Wat is de aandoening?
 • Welke klachten geeft de aandoening?
 • Hoe vaak komt de aandoening voor in de algemene bevolking?
 • Hoe vaak komt de aandoening voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

 

Vaak staan er literatuurvermeldingen en/of websites vermeld. Deze kun je raadplegen wanneer je meer achtergrondinformatie wenst.

 

Wie is verantwoordelijk voor deze tool?

De tool is een initiatief van het Centrum voor Consultatie en Expertise.

 

Bij het CCE kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Zij hebben langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig.

 

Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorgprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. Met onze expertise kunnen professionals en zorgorganisaties probleemgedrag beter begrijpen en voorkomen.

 

De informatie is samengesteld door de expertise die is opgedaan bij consultaties te verbinden met de medisch wetenschappelijke stand van zaken betreffende dit onderwerp. Het CCE zorgt ervoor dat de informatie actueel blijft.

 

Wie schrijft en onderhoudt de informatie?

De informatie is samengesteld door een projectgroep in samenwerking met Channa de Winter, arts verstandelijk gehandicapten:

 

Projectgroep:

 • Rutger Clarijs, coördinator CCE, gedragskundige
 • Anouschka Jansen, coördinator CCE, gedragskundige en projectleider
 • Anja Jansen, coördinator CCE, gedragskundige
 • Hester Tilstra, coördinator CCE, gedragskundige
 • Josje Thijssen, arts verstandelijk gehandicapten (AVG)