Welke omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan of in stand houden van het probleemgedrag?

De fysieke- en sociale omgeving en de organisatie waarin mensen leven kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het welzijn van de cliënt. Zo kunnen deze factoren onder andere pijn of verdriet doen ontstaan en intensiveren.

 

Onder omgevingsfactoren verstaan we de fysieke omgeving, zoals de woning, de werkplek en de school. Past deze bij de zorg- en/of ondersteuningsvraag, is de ruimte voor de cliënt geschikt, zijn de verlichting en de akoestiek goed, is de temperatuur goed, is er voldoende rust, zijn er voldoende contacten, zijn er geschikte hulpmiddelen beschikbaar, etc. 41  Met organisatie bedoelen we onder andere de visie, het beleid en de opleiding.

41

Kars H. (1995) onder redactie van. Ernstig probleemgedrag bij zwakzinnige mensen. Een systematische benadering van ernstig probleemgedrag in de zwakzinnigenzorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Kars H. (1995) onder redactie van. Ernstig probleemgedrag bij zwakzinnige mensen. Een systematische benadering van ernstig probleemgedrag in de zwakzinnigenzorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.