Relatie probleemgedrag en aandoening

De relatie tussen een somatische aandoening en (probleem)gedrag is onomstreden. Toch kan de somatische aandoening als verklaring voor probleemgedrag om meerdere redenen worden gemist.

 

Het onderstaande schema maakt dit inzichtelijk. Klik op de verschillende onderdelen [...] voor meer informatie.

 

 

Somatische aandoening [...]

Symptomen

Zichtbare symptomen (ook waarneembaar voor anderen) [...]
Verborgen symptomen (alleen waarneembaar voor cliënt) [...]

Uiten van de klachten [...]

Cliënt kan klachten doelmatig uiten
Cliënt kan klachten niet doelmatig uiten [...]

Signaleren door omgeving

Symptomen worden gesignaleerd door anderen
Klacht wordt gehoord/opgemerkt door anderen
Symptomen worden niet gesignaleerd door anderen [...]
Klacht wordt niet gehoord/opgemerkt door anderen [...]

Omgeving reageert

Adequaat (medische hulpvraag)
Niet adequaat (geen medische hulpvraag) [...]
Risico op probleemgedrag


Printversie:

PDF icoon Model voor een multifactoriële analyse van probleemgedrag (1.1 MB)
1

De Winter CF, Jansen AAC, Evenhuis HM. Physical conditions and challenging behaviour inpeople with intellectual disability: a systematic review. J Intellect Disabil Res. 2011 Jul;55(7):675-98

De Winter CF, Jansen AAC, Evenhuis HM. Physical conditions and challenging behaviour inpeople with intellectual disability: a systematic review. J Intellect Disabil Res. 2011 Jul;55(7):675-98