Top 70 somatische aandoeningen

Met behulp van onderstaande zoekfunctie kun je zoeken op klacht of op aandoening in de top 70 lijst van meest belangrijke aandoeningen in relatie met probleemgedrag.

 
> Aambeien
Aambeien (hemorroïden) zijn met bloed gevulde zwellingen in de endeldarm en de anus. Ze ontstaan door verslapte bloedvaten en zijn te vergelijken met spataderen.
> Allergie
Een allergie is een vorm van overgevoeligheid van het lichaam, waarbij het immuunsysteem op stoffen (allergenen) reageert die in principe onschadelijk zijn en geen ziekte veroorzaken. Een allergische reactie is dus een overdreven afweerreactie van het lic
> Angina pectoris en hartinfarct (coronaire hartziekten)
Angina pectoris wordt veroorzaakt door een vernauwing in de kransslagaders. Dit geeft een pijnlijk, drukkend gevoel op de borst en in rust gaat de pijn over. Bij een hartinfarct sterft een deel van de hartspier af nadat de bloedtoevoer naar dat deel is a
> Astma/COPD
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, welke samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. COPD is een chronische vernauwing van de luchtwegen die de ademhaling beperkt.
> Beroerte
Bij een beroerte (CVA) werkt plotseling een deel van de hersenen niet meer. Het kan ontstaan door een afsluiting in een bloedvat of door een bloeding. Bij een CVA ontstaan uitvalsverschijnselen, zoals een verlamming aan arm of been of moeite met praten.
> Bindvliesontsteking
Een bindvliesontsteking is een ontsteking van het oog; het is de meest voorkomende oorzaak van een rood oog.
> Bloedarmoede
Bij bloedarmoede (anemie) bevat het bloed te weinig rode bloedcellen of zit er te weinig hemoglobine (Hb) in deze cellen. Hierdoor wordt er minder zuurstof vervoerd.
> Bloeddruk: hoge bloeddruk en lage bloeddruk
Het hart pompt bloed in de bloedvaten wat een bepaalde druk in de bloedvaten geeft: de bloeddruk. We spreken van hoge bloeddruk (hypertensie) als de druk in de bloedvaten te hoog is. We spreken van lage bloeddruk als de druk in de bloedvaten te laag is.
> Botbreuk
Een fractuur is een botbreuk
> Carpaal tunnelsyndroom
Het carpaal tunnelsyndroom is een veel voorkomende klacht aan de handen. De oorzaak is een beknelling van een zenuw in de pols in de ruimte die carpaal tunnel wordt genoemd.
> Cerebrale parese (onder andere spasticiteit)
Cerebrale parese is een verzamelterm. Het gaat om een combinatie van symptomen met als belangrijkste kenmerk een houdings- en/of bewegingsstoornis. De bekendste bewegingsstoornis is spasticiteit: bepaalde spieren zijn voortdurend samengetrokken
> Contracturen
Een contractuur is een niet normale stand (dwangstand) van een gewricht.
> Decubitus
Decubitus (doorliggen of doorzitten) is een beschadiging van de huid die voorkomt bij mensen die lang in dezelfde houding moeten liggen of zitten. Op de plekken van de huid waar het lichaam op rust, komt de huid in de knel en kan een zweer ontstaan.
> Dementie
Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij een aantal hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de belangrijkste is. Het gaat om verschijnselen als geheugenverlies, gedragsveranderingen en oriënteringsproblemen.
> Diarree
Diarree is een abnormaal (veranderd) ontlastingspatroon waarbij dunne ontlasting wordt geproduceerd in een toegenomen frequentie, hoeveelheid en met een verhoogd watergehalte.
> Doofblindheid: een gecombineerde visus- en gehoorbeperking
Dit is een combinatie van doof-slechthorendheid en blind-slechtziendheid. Het gehoorverlies is 35 dB of meer, het gezichtsverlies in scherpzien 0,30 of minder en/of het gezichtsveld 30˚ of minder.
> Duizeligheid
Men verstaat onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt wanneer de relatie van de persoon tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. De belangrijkste vormen zijn draaiduizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en bewegingsonzekerheid.
> Eenzijdige voeding
Voeding levert zowel macrovoedingsstoffen (eiwitten, vetten en koolhydraten) als microvoedingsstoffen (vitamines, mineralen en sporenelementen). Eenzijdige voeding biedt te weinig voedingsstoffen.
> Epilepsie
Epilepsie is een aandoening waarbij bepaalde aanvallen optreden die hun oorsprong hebben in de hersenen. Een aanval wordt ook wel een epileptisch insult (toeval) genoemd.
> Etalagebenen
Bij etalagebenen zijn de arteriën van het been vernauwd. Daardoor krijgt de persoon tijdens het lopen pijn, kramp of een doof of moe gevoel in het been. Bij stilstaan (‘in een etalage kijken’) verdwijnen de klachten.
> Fracturen
Een fractuur is een botbreuk
> Galblaasaandoeningen
Voorbeelden van een galblaasaandoening zijn galstenen en een galblaasontsteking.
> Gebitsafwijkingen: pijn in de mond
Tandcariës, gebitsslijtage en tandvlees afwijkingen zijn de drie meest voorkomende gebitsproblemen. Deze geven allen pijnklachten.
> Geslachtsziekten
Geslachtsziekten zijn seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Chlamydia, gonorroe en syfilis zijn bacteriële SOA. Genitale wratten, hepatitis B (zie bij hepatitis) en herpes genitalis zijn virale SOA.
> Gewrichtsproblemen
Bij problemen van de gewrichten wordt onderscheid gemaakt tussen een ontsteking in de gewrichten (zoals reumatoïde artritis en jicht) en geen ontsteking: artrose.
> Glutenovergevoeligheid
Glutenovergevoeligheid (coeliacie) is een ziekte die kan optreden bij mensen die daar een erfelijke aanleg voor hebben en die bij het eten van gluten afwijkingen in de dunne darm krijgen. Er kunnen naast de dunne darm meer organen aangedaan zijn.
> Hartfalen
Bij hartfalen is de pompkracht van het hart verminderd. Daardoor wordt men bij inspanning snel moe en kortademig.
> Hartritmestoornis
Een hartritmestoornis kan op verschillende stoornissen van de hartslag duiden. Het hart kan te snel of te langzaam slaan. De hartslagfrequentie kan ook normaal zijn, maar het hartritme onregelmatig.
> Hepatitis
Hepatitis betekent leverontsteking. Dit kan veroorzaakt worden door een virus, maar ook door alcohol, geneesmiddelen of drugs.
> Hernia
De wervelkolom bestaat uit wervels en tussenwervelschijven, bijeengehouden door banden, spieren en pezen. Door onbekende oorzaak kan een uitstulping van een tussenwervelschijf ontstaan. Dit noemen we een hernia.
> Hoofdpijn en migraine
Er zijn veel soorten hoofdpijn. De twee meest voorkomende soorten zijn spanningshoofdpijn en migraine. Daarnaast is er nog middelenafhankelijke hoofdpijn en clusterhoofdpijn.
> Huidaandoeningen
Er zijn veel verschillende soorten huidaandoeningen die ongemak geven. Voorbeelden zijn acne, eczeem, netelroos, huidinfecties en psoriasis.
> Incontinentie
Incontinentie voor urine is iedere vorm van ongewild urineverlies bij volwassenen. Bij kinderen die ‘s nachts nog niet zindelijk zijn heet dit enuresis nocturna. Hier gaan we niet op in. Mensen kunnen ook incontinent zijn voor de ontlasting.
> Infectieziekten
Een infectieziekte wordt veroorzaakt door een besmetting van (een deel van) het lichaam met ziekteverwekkers. In deze uitgave staan veel infectieziekten beschreven.
> Inflammatoire darmziekten (IBD)
Inflammatoire darmziekten (ofwel inflammatory bowel disease, IBD) worden gekenmerkt door een ontsteking van de darm. Er worden twee ziekten onderscheiden: de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
> Kanker
Bij kanker is er sprake van ongeremde groei van cellen. Door deze ongeremde groei ontstaat meestal een gezwel. Dit gezwel, ook wel tumor genoemd, kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Een kwaadaardig gezwel wordt kanker genoemd.
> Liesbreuk
Een liesbreuk (hernia inguinalis) is een uitstulping van de inhoud van de buikholte door een breukpoort (zwakke plek) in het liesgebied.
> Likdoorn
Een likdoorn (eksteroog) is een verdikking van het eelt aan de voet. Dit komt door verhoogde druk op een plek op de huid. Dit kan komen door (niet goed passend) schoeisel, overgewicht of standafwijkingen van de voet.
> Luchtweginfecties
Dit zijn infecties van de bovenste luchtwegen (verkoudheid, (bij)holteontsteking, keelontsteking) en van de onderste luchtwegen (bronchitis, longontsteking).
> Luxaties
Een luxatie is het uit de kom gaan van een gewricht.
> Maagklachten
Maagklachten zijn klachten in de bovenbuik door irritatie of ontsteking van het maagslijmvlies of klachten van reflux (zuurbranden). Reflux wordt als aparte aandoening besproken.
> Maagontledigingsstoornis
Een vertraagde maagontlediging is het gevolg van een storing in de bewegingen van de maag. De maagspier trekt te weinig of te onregelmatig samen. Voedsel blijft daardoor langer in de maag dan normaal.
> Menstruatie gerelateerde klachten
Menstruatieklachten kunnen bestaan uit onregelmatig bloedverlies, uitblijven van de menstruatie, tussentijds bloedverlies en overvloedig bloedverlies.
> Nierfalen
We spreken van nierschade als de nier het bloed niet meer goed filtert. De filter laat meer stoffen door dan de bedoeling is. Waardevolle stoffen (zoals eiwitten) uit het bloed komen hierdoor in de urine.
> Obstipatie
Obstipatie (ook wel constipatie genoemd) is de medische term voor verstopping. Er wordt te weinig, te harde of moeilijk produceerbare ontlasting afgevoerd.
> Ondergewicht
Van ondergewicht is sprake als iemand minder weegt dan goed is voor zijn gezondheid. Of het gewicht al dan niet gezond is, is eenvoudig vast te stellen met de BMI, de verhouding tussen gewicht en lengte.
> Ondertemperatuur (hypothermie)
Bij ondertemperatuur is de centrale lichaamstemperatuur (de hoogste temperatuur midden in de romp) van een persoon zover gedaald dat de normale stofwisseling in gevaar komt.
> Oorontsteking
Een oorontsteking is een ontsteking van de uitwendige gehoorgang (gehoorgangontsteking) of van het oor achter het trommelvlies (middenoorontsteking).
> Oorproppen
Een oorprop is een ophoping van oorsmeer (cerumen) in de gehoorgang zodat deze bijna of helemaal wordt afgesloten.
> Osteoporose
Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) groter.
> Overgangsklachten
De laatste menstruatie in het leven van een vrouw heet menopauze. De perimenopauze (overgang) is de periode vanaf het moment dat de menstruaties onregelmatiger worden tot een jaar na de menopauze. Deze periode kan gepaard gaan met klachten.
> Overgewicht
Van overgewicht is sprake als iemand meer weegt dan goed is voor zijn gezondheid. Of het gewicht al dan niet gezond is, is eenvoudig vast te stellen met de BMI, de verhouding tussen gewicht en lengte.
> Parkinson en vergelijkbare bewegingsstoornissen
Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor veranderen beweging, uiterlijk en gedrag. Ook slechte doorbloeding en bepaalde medicijnen (antipsychotica) kunnen vergelijkbare bewegingsstoornissen veroorzaken.
> Penis en testis aandoeningen
Er zijn verschillende aandoeningen die klachten kunnen geven, zoals infecties aan de penis, de testikels en de bijballen. Maar ook kanker aan de penis of testis en een vernauwing van de voorhuid.
> Prikkelbaredarmsyndroom (IBS)
Prikkelbaredarmsyndroom (ofwel ‘spastisch colon’ of het ‘irritable bowel syndrome’ (IBS)) zijn darmklachten die langdurig aanhouden of steeds terugkomen, waarbij geen lichamelijke oorzaak te vinden is.
> Prostaataandoening
De prostaat kan, vooral bij oudere mannen, vergroot zijn. Meestal is dit goedaardig (benigne prostaat hypertrofie), maar er kan ook sprake zijn van een kwaadaardige tumor (prostaatcarcinoom). Ook kan de prostaat ontstoken zijn.
> Reflux, Gastro-oesofageale reflux
Bij reflux stroomt maagzuur stroomt de slokdarm in omdat de verbinding tussen maag en slokdarm afwijkt. Het maagzuur kan het slijmvlies van de slokdarm beschadigen en klachten veroorzaken.
> Schildklieraandoening
De schildklier geeft schildklierhormoon af aan het bloed. De belangrijkste functie van dit hormoon is het regelen van de stofwisselingssnelheid binnen het lichaam. Een schildklier kan teveel of te weinig hormonen aanmaken.
> Scoliose
Een scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom (ruggengraat).
> Slaapstoornis
Bij een slaapstoornis heeft iemand last van slecht inslapen, lang wakker liggen, te vaak of te vroeg wakker worden waardoor hij/zij zich de volgende dag moe, lusteloos, slaperig, slecht geconcentreerd of prikkelbaar voelt.
> Slechthorendheid en doofheid
Slechthorend is een persoon met die aan het beste oor een gehoorverlies heeft van meer dan 25 dB. Bij een verlies van 80 dB of meer wordt gesproken van zeer ernstige slechthorendheid of doofheid.
> Slechtziendheid en blindheid
Slechtziend is een persoon met een gezichtsscherpte (met correctie) minder dan 0,3 maar meer dan 0,05, of een gezichtsveld kleiner dan 30º maar groter dan 10º. Blind is een persoon met een gezichtsscherpte minder is dan 0,05 of een gezichtsveld kleiner da
> Slechtziendheid en blindheid: aandoeningen
Aandoeningen die slechtziendheid of blindheid kunnen geven zijn een refractie-afwijking, maculadegeneratie, glaucoom, staar, scheelzien, keratoconus, een hoornvliestroebeling, microcorneae, diabetische retinopathie en CVI.
> Slikstoornis
Een slikstoornis (dysfagie) is een stoornis in het slikvermogen. Het is een combinatie van een stoornis in de slikspieren en verminderde slikreflexen. Dit kan ertoe leiden dat een persoon zich verslikt.
> Spataderen
Spataderen zijn verwijde aderen en komen meestal aan de benen voor. Er wordt van spataderen gesproken wanneer aan de benen duidelijk zichtbare blauwe en verdikte, meestal kronkelig verlopende aderen door de huid schijnen.
> Suikerziekte (diabetes mellitus)
Suikerziekte (diabetes mellitus) is een stoornis waarbij de hoeveelheid suiker in het bloed (het glucosegehalte) te hoog is.
> Trombose
Trombose betekent dat er in een bloedvat een bloedstolsel ontstaat. Het stolsel kan geleidelijk het bloedvat afsluiten. Als er een stukje stolsel loslaat, wordt dat door het bloed meegenomen naar het hart en de longen. Het stolsel kan dan een longembolie
> Urineretentie
Bij acute retentie leegt de blaas niet helemaal, ondanks grote aandrang om te plassen treedt er een plotselinge, pijnlijke ophoping van urine op. Bij chronische retentie kan de blaas niet meer volledig worden geleegd, waardoor een geleidelijke, pijnloze o
> Urinesteenlijden
In de urine zitten afvalstoffen die met het plassen worden afgevoerd. Als afvalstoffen niet helemaal in de urine oplossen, kunnen in het nierbekken kristallen of steentjes ontstaan. Dit noemen we urinestenen (of nierstenen).
> Urineweginfectie
Een urineweginfectie is een bacteriële ontsteking van de urinewegen (blaas, nieren, prostaat).
> Vaginale infectie
De vagina kan geïnfecteerd en ontstoken zijn door een bacterie of een schimmel. Voor SOA´s zie bij ‘geslachtsziekten’.
> Wervelkanaalvernauwing
Een vernauwing van het wervelkanaal is een aandoening waarbij de ruimte voor de zenuwen in het wervelkanaal steeds kleiner wordt, vooral in het gootje waar de zenuwwortels het wervelkanaal verlaten.
De oorzaak van de verstandelijke beperking, de psychiatrische ziektes, het ongemak door medicatie, en de aandoeningen door genotsmiddelen zijn hier buiten beschouwing gelaten. Zij worden als aparte factoren beschouwd bij de analyse van probleemgedrag.