Top 70 somatische aandoeningen

Met behulp van onderstaande zoekfunctie kun je zoeken op klacht of op aandoening in de top 70 lijst van meest belangrijke aandoeningen in relatie met probleemgedrag.

 
> Decubitus
Decubitus (doorliggen of doorzitten) is een beschadiging van de huid die voorkomt bij mensen die lang in dezelfde houding moeten liggen of zitten. Op de plekken van de huid waar het lichaam op rust, komt de huid in de knel en kan een zweer ontstaan.
> Dementie
Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij een aantal hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de belangrijkste is. Het gaat om verschijnselen als geheugenverlies, gedragsveranderingen en oriënteringsproblemen.
> Diarree
Diarree is een abnormaal (veranderd) ontlastingspatroon waarbij dunne ontlasting wordt geproduceerd in een toegenomen frequentie, hoeveelheid en met een verhoogd watergehalte.
> Doofblindheid: een gecombineerde visus- en gehoorbeperking
Dit is een combinatie van doof-slechthorendheid en blind-slechtziendheid. Het gehoorverlies is 35 dB of meer, het gezichtsverlies in scherpzien 0,30 of minder en/of het gezichtsveld 30˚ of minder.
> Duizeligheid
Men verstaat onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt wanneer de relatie van de persoon tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. De belangrijkste vormen zijn draaiduizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en bewegingsonzekerheid.
> Eenzijdige voeding
Voeding levert zowel macrovoedingsstoffen (eiwitten, vetten en koolhydraten) als microvoedingsstoffen (vitamines, mineralen en sporenelementen). Eenzijdige voeding biedt te weinig voedingsstoffen.
> Epilepsie
Epilepsie is een aandoening waarbij bepaalde aanvallen optreden die hun oorsprong hebben in de hersenen. Een aanval wordt ook wel een epileptisch insult (toeval) genoemd.
> Etalagebenen
Bij etalagebenen zijn de arteriën van het been vernauwd. Daardoor krijgt de persoon tijdens het lopen pijn, kramp of een doof of moe gevoel in het been. Bij stilstaan (‘in een etalage kijken’) verdwijnen de klachten.
> Fracturen
Een fractuur is een botbreuk
De oorzaak van de verstandelijke beperking, de psychiatrische ziektes, het ongemak door medicatie, en de aandoeningen door genotsmiddelen zijn hier buiten beschouwing gelaten. Zij worden als aparte factoren beschouwd bij de analyse van probleemgedrag.