Top 70 somatische aandoeningen

Met behulp van onderstaande zoekfunctie kun je zoeken op klacht of op aandoening in de top 70 lijst van meest belangrijke aandoeningen in relatie met probleemgedrag.

 
> Maagklachten
Maagklachten zijn klachten in de bovenbuik door irritatie of ontsteking van het maagslijmvlies of klachten van reflux (zuurbranden). Reflux wordt als aparte aandoening besproken.
> Maagontledigingsstoornis
Een vertraagde maagontlediging is het gevolg van een storing in de bewegingen van de maag. De maagspier trekt te weinig of te onregelmatig samen. Voedsel blijft daardoor langer in de maag dan normaal.
> Menstruatie gerelateerde klachten
Menstruatieklachten kunnen bestaan uit onregelmatig bloedverlies, uitblijven van de menstruatie, tussentijds bloedverlies en overvloedig bloedverlies.
> Nierfalen
We spreken van nierschade als de nier het bloed niet meer goed filtert. De filter laat meer stoffen door dan de bedoeling is. Waardevolle stoffen (zoals eiwitten) uit het bloed komen hierdoor in de urine.
> Obstipatie
Obstipatie (ook wel constipatie genoemd) is de medische term voor verstopping. Er wordt te weinig, te harde of moeilijk produceerbare ontlasting afgevoerd.
> Ondergewicht
Van ondergewicht is sprake als iemand minder weegt dan goed is voor zijn gezondheid. Of het gewicht al dan niet gezond is, is eenvoudig vast te stellen met de BMI, de verhouding tussen gewicht en lengte.
> Ondertemperatuur (hypothermie)
Bij ondertemperatuur is de centrale lichaamstemperatuur (de hoogste temperatuur midden in de romp) van een persoon zover gedaald dat de normale stofwisseling in gevaar komt.
> Oorontsteking
Een oorontsteking is een ontsteking van de uitwendige gehoorgang (gehoorgangontsteking) of van het oor achter het trommelvlies (middenoorontsteking).
> Oorproppen
Een oorprop is een ophoping van oorsmeer (cerumen) in de gehoorgang zodat deze bijna of helemaal wordt afgesloten.
> Osteoporose
Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) groter.
> Overgangsklachten
De laatste menstruatie in het leven van een vrouw heet menopauze. De perimenopauze (overgang) is de periode vanaf het moment dat de menstruaties onregelmatiger worden tot een jaar na de menopauze. Deze periode kan gepaard gaan met klachten.
> Overgewicht
Van overgewicht is sprake als iemand meer weegt dan goed is voor zijn gezondheid. Of het gewicht al dan niet gezond is, is eenvoudig vast te stellen met de BMI, de verhouding tussen gewicht en lengte.
De oorzaak van de verstandelijke beperking, de psychiatrische ziektes, het ongemak door medicatie, en de aandoeningen door genotsmiddelen zijn hier buiten beschouwing gelaten. Zij worden als aparte factoren beschouwd bij de analyse van probleemgedrag.