Top 70 somatische aandoeningen

Met behulp van onderstaande zoekfunctie kun je zoeken op klacht of op aandoening in de top 70 lijst van meest belangrijke aandoeningen in relatie met probleemgedrag.

 
> Schildklieraandoening
De schildklier geeft schildklierhormoon af aan het bloed. De belangrijkste functie van dit hormoon is het regelen van de stofwisselingssnelheid binnen het lichaam. Een schildklier kan teveel of te weinig hormonen aanmaken.
> Scoliose
Een scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom (ruggengraat).
> Slaapstoornis
Bij een slaapstoornis heeft iemand last van slecht inslapen, lang wakker liggen, te vaak of te vroeg wakker worden waardoor hij/zij zich de volgende dag moe, lusteloos, slaperig, slecht geconcentreerd of prikkelbaar voelt.
> Slechthorendheid en doofheid
Slechthorend is een persoon met die aan het beste oor een gehoorverlies heeft van meer dan 25 dB. Bij een verlies van 80 dB of meer wordt gesproken van zeer ernstige slechthorendheid of doofheid.
> Slechtziendheid en blindheid
Slechtziend is een persoon met een gezichtsscherpte (met correctie) minder dan 0,3 maar meer dan 0,05, of een gezichtsveld kleiner dan 30º maar groter dan 10º. Blind is een persoon met een gezichtsscherpte minder is dan 0,05 of een gezichtsveld kleiner da
> Slechtziendheid en blindheid: aandoeningen
Aandoeningen die slechtziendheid of blindheid kunnen geven zijn een refractie-afwijking, maculadegeneratie, glaucoom, staar, scheelzien, keratoconus, een hoornvliestroebeling, microcorneae, diabetische retinopathie en CVI.
> Slikstoornis
Een slikstoornis (dysfagie) is een stoornis in het slikvermogen. Het is een combinatie van een stoornis in de slikspieren en verminderde slikreflexen. Dit kan ertoe leiden dat een persoon zich verslikt.
> Spataderen
Spataderen zijn verwijde aderen en komen meestal aan de benen voor. Er wordt van spataderen gesproken wanneer aan de benen duidelijk zichtbare blauwe en verdikte, meestal kronkelig verlopende aderen door de huid schijnen.
> Suikerziekte (diabetes mellitus)
Suikerziekte (diabetes mellitus) is een stoornis waarbij de hoeveelheid suiker in het bloed (het glucosegehalte) te hoog is.
> Trombose
Trombose betekent dat er in een bloedvat een bloedstolsel ontstaat. Het stolsel kan geleidelijk het bloedvat afsluiten. Als er een stukje stolsel loslaat, wordt dat door het bloed meegenomen naar het hart en de longen. Het stolsel kan dan een longembolie
> Urineretentie
Bij acute retentie leegt de blaas niet helemaal, ondanks grote aandrang om te plassen treedt er een plotselinge, pijnlijke ophoping van urine op. Bij chronische retentie kan de blaas niet meer volledig worden geleegd, waardoor een geleidelijke, pijnloze o
> Urinesteenlijden
In de urine zitten afvalstoffen die met het plassen worden afgevoerd. Als afvalstoffen niet helemaal in de urine oplossen, kunnen in het nierbekken kristallen of steentjes ontstaan. Dit noemen we urinestenen (of nierstenen).
> Urineweginfectie
Een urineweginfectie is een bacteriële ontsteking van de urinewegen (blaas, nieren, prostaat).
De oorzaak van de verstandelijke beperking, de psychiatrische ziektes, het ongemak door medicatie, en de aandoeningen door genotsmiddelen zijn hier buiten beschouwing gelaten. Zij worden als aparte factoren beschouwd bij de analyse van probleemgedrag.