Anorexia en Asperger

Ella (25) lijdt aan een eetstoornis (anorexia nervosa) en heeft daarnaast het syndroom van Asperger. Ze is opgenomen in een ggz-instelling met levensbedreigend ondergewicht. Het personeel op de afdeling weet veel van de behandeling van eetstoornissen, maar is niet bekend met de gevolgen van het syndroom van Asperger.

 

Begeleiders begrijpen Ella niet goed waardoor zij voortdurend wordt overvraagd. Zij ervaren haar gedrag als claimend en manipulerend. Ella’s onvermogen op het gebied van sociale en planningsvaardigheden wordt aangezien voor onwil. Het team raakt met Ella in een strijd verwikkeld, die de eetproblemen eerder versterkt dan verbetert.

 

Om voor deze complexe problemen een oplossing te vinden, zorgt het CCE voor aanvullende expertise op het gebied van autisme en de bijzondere prikkelverwerking die daarbij hoort. Een casemanager van het CCE ondersteunt de teamleden in het ontwikkelen van een andere kijk op de oorzaak van het probleemgedrag. Het team leert inzien dat er sprake is van onmacht en niet van onwil. Inmiddels zijn de eetproblemen van Ella sterk afgenomen.