Beter vat krijgen op agressie

Bij Theo (30) is de diagnose schizofrenie gesteld. Hij is van Vietnamese afkomst en woont al langere tijd in Nederland. De GGZ-instelling waar hij verblijft, doet een beroep op het CCE vanwege zijn zeer ernstige probleemgedrag.

 

Na een aantal gewelddadige incidenten verblijft Theo op een eigen kamer van een gesloten afdeling. Hij heeft een beperkt dagprogramma en krijgt daarbij ondersteuning door twee begeleiders. Deze begeleiders doen tevergeefs allerlei pogingen om de kwaliteit van leven van Theo te verbeteren. Hij blijft echter agressief met alle risico’s van dien voor de mensen in zijn omgeving.

 

Antwoord op nieuwe vragen

Om beter vat te krijgen op de impulsieve agressie van Theo doet de GGZ-instelling een beroep op het CCE. Die schakelt een consulent in met een achtergrond als klinisch psycholoog en criminoloog. De consulent inventariseert de situatie, verricht dossieronderzoek en voert gesprekken met alle betrokkenen. Dat roept de volgende vragen op: Is Theo wel chronisch psychotisch? Is er bij hem sprake van een stoornis in het autistisch spectrum (ASS)? Of heeft hij een cognitieve beperking? Is er sprake van een posttraumatische stressstoornis gezien zijn verleden in Vietnam?

 

Op eigen niveau aanspreken

Uit testen blijkt dat Theo een IQ van 85 heeft. Op sociaal-emotioneel niveau functioneert hij als een kind van 2½ jaar. Dat verklaart zijn impulsieve agressie. De consulent stelt vast dat hij een rustige omgeving nodig heeft. Daarnaast is het belangrijk om hem op zijn eigen niveau aan te spreken en hem niet te overvragen. De consulent helpt het personeel om met Theo om te gaan, bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten beter voor te bereiden en voorspelbaar te maken. Dat werkt positief hoewel het soms ook nog mis gaat. Tot slot wordt gezocht naar een betere woonomgeving voor Theo bij een instelling in de verstandelijk gehandicaptenzorg.  

 

Het CCE helpt onder andere mensen met schizofrenie. Om privacyredenen komen namen niet overeen met de werkelijkheid.