Publicaties bestellen / downloaden

Hier kun je op trefwoord zoeken door onze publicaties. 

Je kunt betalen met iDeal. De prijzen die in de webshop staan vermeld zijn inclusief 9% BTW. Wil je betalen via een bank in het buitenland? Neem dan contact op met ...

 


Publicaties

Uw selectie is opgeslagen.

Bestellen / downloaden

1. Publicaties

pzs

Mijn kiekeboek, zo voel ik mij thuis

Soms kunnen kinderen om diverse redenen niet thuiswonen. Ze verhuizen vaak van tehuis naar tehuis. Door deze verhuizingen is het lastig voor het kind om een stukje geschiedenis met verzorgers te delen. Het kiekeboek volgt de indeling van het leven in en om het huis. Wonen, slapen, eten, wassen, plassen, spelen, medische zaken, alles komt aan bod.

Het kind vult het boekje zelf in, eventueel met hulp van een ander. Het gevoel van eigenwaarde staat centraal.
Gratis aan te vragen

P.M. van Belle-Kusse, P.J. Barnhoorn.

2. Jaarverslag

pzs

Jaarverslag 2018

In ons jaarverslag lees je wat we in 2018 hebben gedaan om het handelingsperspectief van professionals en de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Rode draad van het verslag is: 'De kunst van het aansluiten'.

3. Folders

pzs

Advies bij probleemgedrag in onderwijs

Onderwijs- en zorgprofessionals kunnen een beroep doen op het CCE om inhoudelijk mee te denken over ernstig probleemgedrag op school en op zoek te gaan naar nieuw perspectief. Ook ouders of verzorgers die zien dat de situatie van hun kind dreigt vast te lopen, kunnen voor advies en expertise terecht bij het CCE.

pzs

Consultatie bij probleemgedrag in de ouderenzorg

Soms heeft een cliënt probleemgedrag, vaak in combinatie met blijvende stoornissen en beperkingen, waarmee professionals zich geen raad (meer) weten. Zij kunnen dan bij het CCE terecht voor advies. Ook mensen die zien dat de zorg voor hun familielid dreigt vast te lopen, kunnen een consultatie aanvragen.

pzs

Flyer Stemmingsstoornissen bij mensen met een EVB

Er zijn twee soorten stemmingsstoornissen: depressieve stoornissen en zogeheten bipolaire stoornissen. Ook mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen hierdoor getroffen worden. In de praktijk blijken dit soort stoornissen lastig vast te stellen.

pzs

New Perspective

Individuals in need of long-term care sometimes face the situation that their quality of life is in danger of becoming seriously compromised. Should they or their caregivers be no longer able to find solutions, they can apply to the CCE for ‘exceptional care’. We work with independent experts in order to provide customised advice and support. In doing so, the CCE is a supplementary service to standard national healthcare services.

6. Dvd's

pzs

Het werkt niet vanzelf

CCE, Tripode en TijdCode Producties, 2006

Wiet, Pim en Remco hebben een verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum. Toch is het hen gelukt een baan te vinden.

 

Prijs: €5,45

pzs

Ik kan toch meer dan ik dacht

CCE, TijdCode Producties, 2010

Zusters van verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord in Nuland (Brabant) vertellen over hun ervaringen met doofblindheid. Het CCE heeft de zusters begeleid om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De zusters vertellen hoe hun situatie is veranderd na de consultatie. Ook komen medewerkers van Sint Jozefoord en CCE consulenten aan het woord. De DVD is bedoeld om de problematiek van doofblindheid onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals in de ouderenzorg. Speelduur is 13 minuten.
Filmfragment bekijken: http://stream.nxs.nl/asx/voorlichtingsfilm/TrailerCCE512

 

Prijs: €5,45

Bestellen / downloaden