partner in complexe zorg
Het CCE is er ook voor  mensen met een ernstige  meervoudige beperking
Het CCE is er ook voor mensen met een ernstige meervoudige beperking
> Lees het voorbeeld verhaal

Direct naar

Het verhaal van Ruud

Ruud

Plotseling verhuist Ruud en stort zijn hele wereld in. Die verhuizing is wel nodig. Door de ziekte van Parkinson en omdat hij ouder wordt (67), kan hij niet meer in zijn oude woning blijven. Maar Ruud begrijpt dat niet. Hij heeft een ernstige meervoudige beperking, met een ontwikkelingsniveau van rond de elf maanden. Ook heeft hij een stoornis in het autismespectrum, en dat op zich al maakt dat hij niet graag verhuist...

Lees verder

Waar CCE voor staat

Zorgverleners die vastlopen met een cliënt kunnen voor advies terecht bij het CCE. Het gaat om cliënten met ernstig probleemgedrag of grote kans dat te ontwikkelen.

Het CCE is een uitgebreid netwerk van deskundigen met specifieke kennis en ervaring. Wij geven advies op maat en kunnen helpen bij de uitvoering van dat advies. Jaarlijks doen we ongeveer 1.200 consultaties.

Lees meer

Actueel

Aandacht voor minder psychofarmaca in de zorg

Het CCE werkt mee aan een project voor minder psychofarmaca in de zorg. Doel is professionals in de zorg bewust maken van het oneigenlijk gebruik van gedragsmedicatie.

Lees verder

VUmc en CCE bundelen kennis over probleemgedrag

De afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (H&O) van VUmc en het CCE bundelen hun krachten om kennis over probleemgedrag uit te wisselen en over te dragen aan anderen. Doel van deze bundeling is de vorming van een kennis- en consultatienetwerk over het omgaan met probleemgedrag in de ouderenzorg.

Lees verder

‘De lat komt steeds hoger te liggen’

Voortaan is het CCE er voor alle professionals die vastlopen met een cliënt met probleemgedrag, die vanwege een beperking langdurig van zorg afhankelijk is. ‘Het is dus niet langer een wet, maar een inhoudelijke beschrijving die ons werkterrein bepaalt,’ zegt CCE-bestuurder Rieneke de Wit.

Lees verder

Agenda

Landelijk Congres Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg

Op 2 februari is het Landelijk Congres Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg. Aanleiding is het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena i.s.m. het CCE, de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg, Innovatiekring Dementie (IDé), Vilans en Zorginnovatiebureau DAZ. 

Lees verder

Poll

Psychofarmaca worden vaak toegediend bij cliënten met probleemgedrag. Wat is uw ervaring?

Cover Magazine verandering

Deel deze pagina: