partner in complexe zorg
Het CCE is er ook voor mensen met autisme  spectrum stoornissen
Het CCE is er ook voor mensen met autisme spectrum stoornissen
> Lees het voorbeeld verhaal

Direct naar

Het verhaal van Tarek

Tarek

Tarek vertelt niet veel over zichzelf en daardoor lijkt het dat hij weinig problemen heeft. Wel laat hij weten dat hij zich zorgen om zijn moeder maakt. Zij hebben een hechte band, omdat ze samen veel hebben meegemaakt.

Maar het is ook deze wederzijds afhankelijke band die moeilijkheden veroorzaakt.

Lees verder

Waar het CCE voor staat

Zorgverleners die vastlopen met een cliënt kunnen voor advies terecht bij het CCE. Het gaat om cliënten met ernstig probleemgedrag of grote kans dat te ontwikkelen.

Het CCE is een uitgebreid netwerk van deskundigen met specifieke kennis en ervaring. Wij geven advies op maat en kunnen helpen bij de uitvoering van dat advies. Jaarlijks doen we ongeveer 1.200 consultaties.

Lees meer

Actueel

Nieuwe leergang over vermoedens van psychiatrische problematiek

In 2016 start deze leergang voor de tweede keer. Deze leergang is bestemd voor gedragskundigen, avg-ers en psychiaters in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees verder

‘Proeftuinen bieden ruimte om meerzorg anders vorm te geven’

Meerzorg 2.0 is het initiatief van CCE, VGN en ZN om meerzorg verder te ontwikkelen. Deze aanpak komt tot stand via tien proeftuinen waarin zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntvertegenwoordigers en het CCE nauw met elkaar samenwerken. Met een serie interviews bieden we een inkijkje in het proces van de proeftuinen. Deel 2: Nico Moorman, beleidsmedewerker inkoop langdurige zorg Menzis Zorgkantoor.

Lees verder

Contact en reflectie kunnen separeren voorkomen

Als een cliënt in een GGZ-instelling drie maanden gesepareerd is, is de instelling verplicht een externe consultatie aan te vragen. Dat stelt het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Sinds juli 2013 kunnen GGZ-instellingen daarvoor het CCE inschakelen. Hoe verloopt zo’n consult Dwang & Drang en wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Lees verder

Agenda

Congres Agressie aanpakken doe je zo

Op 19 november vindt het congres 'Agressie aanpakken doe je zo' plaats in Zaandam. Het CCE verzorgt hier een workshop.

Lees verder

Cover

Deel deze pagina: