partner in complexe zorg
Het CCE is er ook voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Het CCE is er ook voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
> Lees het voorbeeld verhaal

Direct naar

Het verhaal van Carla

Carla

Carla (56) heeft een ernstige meervoudige beperking. Zij slaat al van jongs af aan op haar oren en vertoont ook andere vormen van zelfverwondend gedrag, zoals krabben, hoofdbonken en schoppen. Om zelfverwonding tegen te gaan worden armkokers gebruikt, 24 uur per dag.

Lees verder

Waar CCE voor staat

Zorgverleners die vastlopen met een cliënt kunnen voor advies terecht bij het CCE. Het gaat om cliënten met ernstig probleemgedrag of grote kans dat te ontwikkelen.

Het CCE heeft een uitgebreid netwerk van deskundigen met specifieke kennis en ervaring. Zij geven advies op maat en kunnen helpen bij de uitvoering van dat advies. Jaarlijks doen we ongeveer 1.200 consultaties.

Lees meer

Actueel

VUmc en CCE bundelen kennis over probleemgedrag

De afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (H&O) van VUmc en het CCE bundelen hun krachten om kennis over probleemgedrag uit te wisselen en over te dragen aan anderen. Doel van deze bundeling is de vorming van een kennis- en consultatienetwerk over het omgaan met probleemgedrag in de ouderenzorg.

Lees verder

‘De lat komt steeds hoger te liggen’

Voortaan is het CCE er voor alle professionals die vastlopen met een cliënt met probleemgedrag, die vanwege een beperking langdurig van zorg afhankelijk is. ‘Het is dus niet langer een wet, maar een inhoudelijke beschrijving die ons werkterrein bepaalt,’ zegt CCE-bestuurder Rieneke de Wit.

Lees verder

Gerda de Kuijper over Kennismodule Stemmingsstoornissen

AVG Gerda de Kuijper: "Stemmingsstoornissen zijn moeilijk te herkennen bij mensen met een een ernstige verstandelijke beperking."

Lees verder

Agenda

20 november 2014 Middagsymposium 'We doen het samen' (Zeist)

Op donderdag 20 november organiseert het CCE in Zeist het middagsymposium 'We doen het samen'. Samenwerken met familie in de ouderenzorg rond complexe zorgsituaties.

Lees verder

Landelijk Congres Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg

Op 2 februari is het Landelijk Congres Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg. Aanleiding is het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena i.s.m. het CCE, de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg, Innovatiekring Dementie (IDé), Vilans en Zorginnovatiebureau DAZ. 

Lees verder

Poll

Probleemgedrag wordt vooral veroorzaakt door

Cover Magazine verandering

Deel deze pagina: